VH-COM d.o.o. u stečaju

Djelatnosti pozivnih centara • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zagrebačka ulica 89
Varaždin

OIB87390230403

MBS070188259

Pošalji e-mail
2021
Prihodi -
Dobit (neto) −2.457
Imovina 595
Zaposleni -
Prosječna plaća -
2021
Prihodi -
Dobit (neto) −18.513
Imovina 4.485
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Veronika Hosni jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

VH-COM d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021
Ukupni prihodi -
Poslovni prihodi -
Poslovni rashodi 2.457
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 2.457
Dobit ili gubitak razdoblja −2.457
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.457
Porez na dobit -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 595
Potraživanja 563
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 32
Ukupno aktiva 595
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021
Ukupni prihodi -
Poslovni prihodi -
Poslovni rashodi 18.513
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 18.513
Dobit ili gubitak razdoblja −18.513
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −18.513
Porez na dobit -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 4.485
Potraživanja 4.243
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 242
Ukupno aktiva 4.485

VH-COM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Varaždin