NEW PROJECT DEVELOPMENT d.o.o.

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina • osnovano 2023. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2023
Prihodi 23
Dobit (neto) −1.820
Imovina 243.579
Zaposleni 0
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Marina Franolić član društva, direktor
Zdravko Kuzmić član društva

NEW PROJECT DEVELOPMENT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2023
Ukupni prihodi 23
Poslovni prihodi 0
Poslovni rashodi 1.844
Financijski prihodi 23
Financijski rashodi 0
Ukupni rashodi 1.844
Dobit ili gubitak razdoblja −1.820
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.820
Porez na dobit 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 198.397
Nematerijalna imovina 0
Materijalna imovina 198.397
Financijska imovina 0
Potraživanja 0
Kratkotrajna imovina 45.182
Potraživanja 0
Financijska imovina 23
Novac u banci i blagajni 45.159
Ukupno aktiva 243.579

NEW PROJECT DEVELOPMENT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretnina Zagreb