PEKO d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kralja Zvonimira 14
Split

☎ +385 91 203 0109

 

OIB28047633248

MBS060063440

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 17.015 7.895
Dobit (neto) −4.025 4.444
Imovina 237.414 225.274
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 128.202 59.486
Dobit (neto) −30.330 33.486
Imovina 1.788.799 1.697.332
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Dejan Jurić član društva
Goran Debeljak član društva
Ivan Mračić član društva
Marija Golec član društva
Marijan Horvatić član društva
Marijan Kršić član društva
Milka Sremec član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

PEKO d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 14.010 11.095 17.015 7.895
Poslovni prihodi - 14.010 11.093 17.015 7.894
Poslovni rashodi 2.944 2.229 1.912 21.040 3.450
Financijski prihodi - - 2 - 0
Financijski rashodi - 6 - - -
Ukupni rashodi 2.944 2.236 1.912 21.040 3.450
Dobit ili gubitak razdoblja −2.944 10.714 8.080 −4.025 4.444
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.944 11.774 9.182 −4.025 4.444
Porez na dobit - 1.059 1.101 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 208.454 208.454 208.454 208.454 208.454
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 208.447 208.447 208.447 208.447 208.447
Financijska imovina 7 7 7 7 7
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 29.161 45.670 54.321 28.296 16.156
Potraživanja 848 733 908 932 1.946
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - 16.623 25.099 14.587 1.433
Ukupno aktiva 238.279 254.788 263.439 237.414 225.274
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 105.561 83.601 128.202 59.486
Poslovni prihodi - 105.561 83.584 128.202 59.483
Poslovni rashodi 22.185 16.797 14.413 158.532 26.000
Financijski prihodi - - 17 - 3
Financijski rashodi - 51 - - -
Ukupni rashodi 22.185 16.848 14.413 158.532 26.000
Dobit ili gubitak razdoblja −22.185 80.730 60.885 −30.330 33.486
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −22.185 88.713 69.188 −30.330 33.486
Porez na dobit - 7.983 8.303 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.570.602 1.570.602 1.570.602 1.570.602 1.570.602
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.570.544 1.570.544 1.570.544 1.570.544 1.570.544
Financijska imovina 58 58 58 58 58
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 219.716 344.101 409.282 213.197 121.730
Potraživanja 6.392 5.524 6.848 7.023 14.664
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - 125.253 189.110 109.910 10.802
Ukupno aktiva 1.795.318 1.919.703 1.984.884 1.788.799 1.697.332

PEKO d.o.o. za trgovinu u stečaju Split