UGOSTITELJSTVO HEREGA j.d.o.o. u stečaju

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 80.437 65.858
Dobit (neto) −18.245 −20.140
Imovina 9.927 7.627
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 686 777
2021 2022
Prihodi 606.056 496.211
Dobit (neto) −137.469 −151.748
Imovina 74.797 57.467
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 5.173 5.859

Vlasnici i uprava

Tanja Herega jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

UGOSTITELJSTVO HEREGA j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 62.422 80.437 65.858
Poslovni prihodi - 62.422 80.437 64.970
Poslovni rashodi 160 78.811 98.631 85.498
Financijski prihodi - - - 887
Financijski rashodi - 31 51 500
Ukupni rashodi 160 78.842 98.682 85.998
Dobit ili gubitak razdoblja −160 −16.420 −18.245 −20.140
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −160 −16.420 −18.245 −20.140
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - 2.876
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - 2.876
Kratkotrajna imovina 221 9.230 9.927 4.750
Potraživanja - - - -
Financijska imovina - 3.331 - -
Novac u banci i blagajni 1 114 4.044 4.750
Ukupno aktiva 221 9.230 9.927 7.627
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 470.319 606.056 496.211
Poslovni prihodi - 470.319 606.056 489.521
Poslovni rashodi 1.212 593.805 743.138 644.190
Financijski prihodi - - - 6.690
Financijski rashodi - 235 387 3.769
Ukupni rashodi 1.212 594.040 743.525 647.959
Dobit ili gubitak razdoblja −1.212 −123.721 −137.469 −151.748
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.212 −123.721 −137.469 −151.748
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - 21.671
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - 21.671
Kratkotrajna imovina 1.666 69.547 74.797 35.796
Potraživanja - - - -
Financijska imovina - 25.104 - -
Novac u banci i blagajni 10 864 30.473 35.796
Ukupno aktiva 1.666 69.547 74.797 57.467

UGOSTITELJSTVO HEREGA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju Varaždin