STARČEVIĆ d.o.o. Slavonski Brod " u stečaju "

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1.625 −7.016
Imovina 223.985 194.044
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −12.247 −52.863
Imovina 1.687.618 1.462.028
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Vladimir Starčević jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

STARČEVIĆ d.o.o. Slavonski Brod " u stečaju " GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 1.661 755 2.114 1.625 7.016
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 195 98 - - -
Ukupni rashodi 1.857 853 2.114 1.625 7.016
Dobit ili gubitak razdoblja −1.857 −853 −2.114 −1.625 −7.016
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.857 −853 −2.114 −1.625 −7.016
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 189.311 189.311 189.311 189.311 153.793
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 189.203 189.203 189.203 189.203 153.686
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 107 107 107 107 107
Kratkotrajna imovina 34.673 34.673 34.673 34.673 40.250
Potraživanja 34.673 34.673 34.673 34.673 34.673
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - 5.576
Ukupno aktiva 223.985 223.985 223.985 223.985 194.044
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 12.518 5.690 15.932 12.247 52.863
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 1.476 743 - - -
Ukupni rashodi 13.994 6.433 15.932 12.247 52.863
Dobit ili gubitak razdoblja −13.994 −6.433 −15.932 −12.247 −52.863
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −13.994 −6.433 −15.932 −12.247 −52.863
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.426.367 1.426.367 1.426.367 1.426.367 1.158.760
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.425.556 1.425.556 1.425.556 1.425.556 1.157.949
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 811 811 811 811 811
Kratkotrajna imovina 261.251 261.251 261.251 261.251 303.268
Potraživanja 261.251 261.251 261.251 261.251 261.251
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - 42.017
Ukupno aktiva 1.687.618 1.687.618 1.687.618 1.687.618 1.462.028

STARČEVIĆ d.o.o. za poslovne djelatnosti, uvoz - izvoz " u stečaju " Slavonski Brod