RARE ROOT j.d.o.o. u stečaju

Agencije za poslovanje nekretninama • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ilica 138
Zagreb

☎ +385 1 7000 547

 

OIB61848414236

MBS081054767

Pošalji e-mail
2019 2020
Prihodi 4.891 14.599
Dobit (neto) −7.031 8.220
Imovina 133 18.382
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 253 168
2019 2020
Prihodi 36.857 110.000
Dobit (neto) −52.981 61.938
Imovina 1.005 138.505
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 1.911 1.268

Vlasnici i uprava

TAREK HASSAN ABDALAAL MOHAMED ATTIA jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

RARE ROOT j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 2.800 22.713 35.439 4.891 14.599
Poslovni prihodi 2.800 22.650 35.439 4.891 14.599
Poslovni rashodi 1.868 23.939 33.666 11.914 6.216
Financijski prihodi - 63 0 - -
Financijski rashodi 7 84 1 9 -
Ukupni rashodi 1.876 24.023 33.667 11.923 6.216
Dobit ili gubitak razdoblja 739 −1.310 1.707 −7.031 8.220
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 924 −1.310 1.772 −7.031 8.382
Porez na dobit 184 - 65 - 162
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.878 3.068 8.088 133 18.382
Potraživanja 1.716 242 580 133 18.382
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4.161 2.826 7.507 - -
Ukupno aktiva 5.878 3.068 8.088 133 18.382
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 21.101 171.133 267.021 36.857 110.000
Poslovni prihodi 21.101 170.657 267.020 36.857 110.000
Poslovni rashodi 14.078 180.370 253.657 89.770 46.841
Financijski prihodi - 476 1 - -
Financijski rashodi 58 637 9 68 -
Ukupni rashodi 14.136 181.007 253.666 89.838 46.841
Dobit ili gubitak razdoblja 5.572 −9.874 12.862 −52.981 61.938
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6.965 −9.874 13.355 −52.981 63.159
Porez na dobit 1.393 - 493 - 1.221
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 44.289 23.117 60.944 1.005 138.505
Potraživanja 12.934 1.824 4.376 1.005 138.505
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 31.355 21.293 56.568 - -
Ukupno aktiva 44.289 23.117 60.944 1.005 138.505

RARE ROOT j.d.o.o. za savjetovanje i usluge u stečaju Zagreb