SIRANA j.d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vukovarska 56
Split

☎ +385 91 200 0997

 

OIB92136341722

MBS060438211

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 64.583 477.985
Dobit (neto) 58.125 105.670
Imovina 64.584 392.402
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 486.603 3.601.384
Dobit (neto) 437.943 796.178
Imovina 486.613 2.956.554
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zoran Szabo član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

SIRANA j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 64.583 477.985
Poslovni prihodi 64.583 477.985
Poslovni rashodi - 357.092
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - 3.480
Ukupni rashodi - 360.573
Dobit ili gubitak razdoblja 58.125 105.670
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 64.583 117.412
Porez na dobit 6.458 11.741
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 64.583 -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja 64.583 -
Kratkotrajna imovina 1 392.402
Potraživanja - 392.400
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 1 1
Ukupno aktiva 64.584 392.402
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 486.603 3.601.384
Poslovni prihodi 486.603 3.601.384
Poslovni rashodi - 2.690.515
Financijski prihodi - -
Financijski rashodi - 26.227
Ukupni rashodi - 2.716.742
Dobit ili gubitak razdoblja 437.943 796.178
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 486.603 884.642
Porez na dobit 48.660 88.464
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 486.603 -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja 486.603 -
Kratkotrajna imovina 10 2.956.554
Potraživanja - 2.956.544
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 10 10
Ukupno aktiva 486.613 2.956.554

SIRANA j.d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Split