INFO TUROPOLJE d.o.o. u stečaju

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Šišinec 18
Šišinec

OIB87033560513

MBS081284202

2019
Prihodi 47.780
Dobit (neto) 208
Imovina 9.091
Zaposleni -
Prosječna plaća -
2019
Prihodi 360.000
Dobit (neto) 1.573
Imovina 68.500
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Ivo Žužić jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

INFO TUROPOLJE d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019
Ukupni prihodi 47.780
Poslovni prihodi 47.780
Poslovni rashodi 47.542
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 47.542
Dobit ili gubitak razdoblja 208
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 237
Porez na dobit 28
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 9.091
Potraživanja 9.091
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni -
Ukupno aktiva 9.091
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019
Ukupni prihodi 360.000
Poslovni prihodi 360.000
Poslovni rashodi 358.212
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 358.212
Dobit ili gubitak razdoblja 1.573
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.788
Porez na dobit 215
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 68.500
Potraživanja 68.500
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni -
Ukupno aktiva 68.500

INFO TUROPOLJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Šišinec