CRON d.o.o. u stečaju

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala metalurgija praha
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica 90 kućni broj 74
Blato

☎ +385 91 203 0109

 

OIB84530362060

MBS060102798

2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) 0 −77.771
Imovina 192.210 101.994
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1 −585.969
Imovina 1.448.213 768.478
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Vladimir Šeparović jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

CRON d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi - - 40 - 77.771
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - 0 0 -
Ukupni rashodi - - 41 0 77.771
Dobit ili gubitak razdoblja - - −41 0 −77.771
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - - −41 0 −77.771
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 176.057 176.057 176.057 176.057 79.634
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 176.057 176.057 176.057 176.057 79.634
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13.672 13.672 13.631 13.631 19.838
Potraživanja 13.631 13.631 13.631 13.631 13.631
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 41 41 - - 6.206
Ukupno aktiva 192.251 192.251 192.210 192.210 101.994
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi - - 308 - 585.969
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - 1 1 -
Ukupni rashodi - - 309 1 585.969
Dobit ili gubitak razdoblja - - −309 −1 −585.969
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - - −309 −1 −585.969
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.326.505 1.326.505 1.326.505 1.326.505 600.005
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.326.505 1.326.505 1.326.505 1.326.505 600.005
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 103.017 103.017 102.708 102.708 149.473
Potraživanja 102.708 102.708 102.708 102.708 102.708
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 309 309 - - 46.765
Ukupno aktiva 1.448.522 1.448.522 1.448.213 1.448.213 768.478

CRON d.o.o. za metaloprerađivačku djelatnost i obrtničke usluge u stečaju Blato