COPY BOX d.o.o. u stečaju

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 331 -
Dobit (neto) −2.550 -
Imovina 2.933 2.933
Zaposleni 2 -
Prosječna plaća 13 -
2021 2022
Prihodi 2.500 -
Dobit (neto) −19.214 -
Imovina 22.106 22.106
Zaposleni 2 -
Prosječna plaća 101 -

Vlasnici i uprava

Lidija Brdar član društva
Sandro Žunec član društva
Stanko Žunec član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

COPY BOX d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 31.641 23.359 8.997 331 -
Poslovni prihodi 31.641 23.359 8.997 331 -
Poslovni rashodi 31.535 22.938 12.051 2.881 -
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 31.535 22.938 12.051 2.881 -
Dobit ili gubitak razdoblja 94 370 −3.053 −2.550 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 106 421 −3.053 −2.550 -
Porez na dobit 12 50 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.889 4.584 3.667 2.933 2.933
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7.579 4.584 3.667 2.933 2.933
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 310 - - - -
Kratkotrajna imovina 8.816 5.794 329 - -
Potraživanja - 4.999 84 - -
Financijska imovina 6.237 - - - -
Novac u banci i blagajni 2.578 795 244 - -
Ukupno aktiva 16.706 10.378 3.997 2.933 2.933
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 238.406 176.003 67.791 2.500 -
Poslovni prihodi 238.406 176.003 67.791 2.500 -
Poslovni rashodi 237.601 172.828 90.799 21.714 -
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 237.601 172.828 90.799 21.714 -
Dobit ili gubitak razdoblja 709 2.794 −23.008 −19.214 -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 805 3.175 −23.008 −19.214 -
Porez na dobit 96 381 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 59.445 34.540 27.632 22.106 22.106
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 57.108 34.540 27.632 22.106 22.106
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 2.337 - - - -
Kratkotrajna imovina 66.428 43.659 2.485 - -
Potraživanja - 37.665 640 - -
Financijska imovina 47.000 - - - -
Novac u banci i blagajni 19.428 5.994 1.845 - -
Ukupno aktiva 125.873 78.199 30.117 22.106 22.106

COPY BOX društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu u stečaju Varaždin