PAJOLA d.o.o. u stečaju

Popravak i održavanje brodova i čamaca • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zrinjsko-Frankopanska 46
Split

☎ +385 21 568 528

 

OIB12171329222

MBS060394864

2021 2022
Prihodi 158.581 54.183
Dobit (neto) 1.114 −58.784
Imovina 61.577 13
Zaposleni 5 4
Prosječna plaća 630 517
2021 2022
Prihodi 1.194.830 408.242
Dobit (neto) 8.395 −442.914
Imovina 463.952 100
Zaposleni 5 4
Prosječna plaća 4.753 3.899

Vlasnici i uprava

Ivan Grubišić član društva
Miro Cvitanić član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

PAJOLA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.645 630.859 191.804 158.581 54.183
Poslovni prihodi 4.645 630.859 191.804 158.581 54.183
Poslovni rashodi 4.600 625.797 191.738 157.357 112.967
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - 109 -
Ukupni rashodi 4.600 625.797 191.738 157.466 112.967
Dobit ili gubitak razdoblja 44 4.007 66 1.114 −58.784
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 44 5.061 66 1.114 −58.784
Porez na dobit - 1.054 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.765 18.461 28.156 28.156 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.765 18.461 28.156 28.156 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.220 107.375 66.677 17.493 13
Potraživanja - 41.594 19.237 16.840 13
Financijska imovina 1.169 50.973 44.407 - -
Novac u banci i blagajni 50 14.807 3.032 653 -
Ukupno aktiva 11.965 125.836 94.833 61.577 13
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 35.000 4.753.210 1.445.154 1.194.830 408.242
Poslovni prihodi 35.000 4.753.210 1.445.154 1.194.830 408.242
Poslovni rashodi 34.666 4.715.074 1.444.655 1.185.611 851.156
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - 824 -
Ukupni rashodi 34.666 4.715.074 1.444.655 1.186.435 851.156
Dobit ili gubitak razdoblja 334 30.193 499 8.395 −442.914
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 334 38.136 499 8.395 −442.914
Porez na dobit - 7.943 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 43.440 139.095 212.145 212.145 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 43.440 139.095 212.145 212.145 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9.193 809.023 502.380 131.807 100
Potraživanja - 313.396 144.947 126.883 100
Financijska imovina 8.815 384.061 334.585 - -
Novac u banci i blagajni 378 111.566 22.848 4.924 -
Ukupno aktiva 90.153 948.118 714.525 463.952 100

PAJOLA d.o.o. za popravak brodova u stečaju Split