ABISAL d.o.o. u stečaju

Organizacija izvedbe projekata za zgrade • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zvekovica, Put Pridvorja 10
Cavtat

☎ +385 91 203 0109

 

OIB25275332958

MBS060213798

2019 2020
Prihodi 70.907 20
Dobit (neto) 21.777 −16.112
Imovina 16.388.744 16.372.631
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 534.255 157
Dobit (neto) 164.083 −121.402
Imovina 123.480.992 123.359.592
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

ABISAL d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi - 199 - 70.907 20
Poslovni prihodi - 199 - 70.906 -
Poslovni rashodi - 66.423 32.484 49.117 16.133
Financijski prihodi - - - 1 20
Financijski rashodi - 1.632 7 12 -
Ukupni rashodi - 68.056 32.491 49.130 16.133
Dobit ili gubitak razdoblja - −67.856 −32.491 21.777 −16.112
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - −67.856 −32.491 21.777 −16.112
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.424.623 8.424.623 6.077.455 6.077.455 6.077.455
Nematerijalna imovina - - - 6.077.455 6.077.455
Materijalna imovina 8.424.623 8.424.623 6.077.455 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7.985.696 7.975.477 10.290.981 10.311.288 10.295.175
Potraživanja 14.660 978 2.113.429 2.125.292 2.125.292
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 568 568 203.621 212.065 195.952
Ukupno aktiva 16.410.319 16.400.100 16.368.436 16.388.744 16.372.631
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi - 1.503 - 534.255 157
Poslovni prihodi - 1.503 - 534.243 -
Poslovni rashodi - 500.470 244.751 370.078 121.559
Financijski prihodi - - - 12 157
Financijski rashodi - 12.299 54 94 -
Ukupni rashodi - 512.769 244.805 370.172 121.559
Dobit ili gubitak razdoblja - −511.266 −244.805 164.083 −121.402
Dobit ili gubitak prije oporezivanja - −511.266 −244.805 164.083 −121.402
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 63.475.324 63.475.324 45.790.588 45.790.588 45.790.588
Nematerijalna imovina - - - 45.790.588 45.790.588
Materijalna imovina 63.475.324 63.475.324 45.790.588 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 60.168.228 60.091.232 77.537.400 77.690.400 77.569.000
Potraživanja 110.460 7.372 15.923.634 16.013.016 16.013.016
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4.280 4.280 1.534.185 1.597.807 1.476.405
Ukupno aktiva 123.643.552 123.566.560 123.327.984 123.480.992 123.359.592

ABISAL d.o.o. za usluge u stečaju Cavtat