BUŽANČIĆ j.d.o.o. u stečaju

Fitnes centri • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kralja Zvonimira 67
Split

OIB83171025662

MBS060322189

2017 2018
Prihodi 34.860 0
Dobit (neto) 874 −2.050
Imovina 11.913 8.305
Zaposleni 1 0
Prosječna plaća 347 -

Vlasnici i uprava

Marko Bužančić jedini član j.d.o.o.
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BUŽANČIĆ j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 1 1 34.860 0
Poslovni prihodi 0 0 34.860 0
Poslovni rashodi 53.945 36.771 32.883 1.943
Financijski prihodi 1 1 0 0
Financijski rashodi 317 702 1.103 107
Ukupni rashodi 54.263 37.473 33.986 2.050
Dobit ili gubitak razdoblja −54.261 −37.472 874 −2.050
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −54.261 −37.472 874 −2.050
Porez na dobit 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.464 15.354 4.542 890
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 9.813 11.702 890 890
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 3.651 3.651 3.651 0
Kratkotrajna imovina 13.257 12.270 7.371 7.415
Potraživanja 4.941 12.234 7.371 7.415
Financijska imovina 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 8.316 36 0 0
Ukupno aktiva 26.721 27.624 11.913 8.305

BUŽANČIĆ j.d.o.o. za usluge u stečaju Split