BUŽANČIĆ j.d.o.o. u stečaju

Fitnes centri • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kralja Zvonimira 67
Split

OIB83171025662

MBS060322189

2017 2018
Prihodi 34.860 -
Dobit (neto) 873 −2.050
Imovina 11.912 8.304
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 347 -
2017 2018
Prihodi 262.653 -
Dobit (neto) 6.584 −15.446
Imovina 89.756 62.574
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 2.620 -

Vlasnici i uprava

Marko Bužančić jedini član j.d.o.o.
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BUŽANČIĆ j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 1 1 34.860 -
Poslovni prihodi - - 34.860 -
Poslovni rashodi 53.945 36.771 32.883 1.943
Financijski prihodi 1 1 - -
Financijski rashodi 317 701 1.103 106
Ukupni rashodi 54.262 37.473 33.986 2.050
Dobit ili gubitak razdoblja −54.261 −37.472 873 −2.050
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −54.261 −37.472 873 −2.050
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.464 15.353 4.541 890
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 9.812 11.702 890 890
Financijska imovina - - - -
Potraživanja 3.651 3.651 3.651 -
Kratkotrajna imovina 13.256 12.270 7.370 7.414
Potraživanja 4.940 12.234 7.370 7.414
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 8.316 35 - -
Ukupno aktiva 26.721 27.623 11.912 8.304
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 10 9 262.653 -
Poslovni prihodi - - 262.653 -
Poslovni rashodi 406.452 277.054 247.758 14.640
Financijski prihodi 10 9 - -
Financijski rashodi 2.391 5.288 8.311 806
Ukupni rashodi 408.843 282.342 256.069 15.446
Dobit ili gubitak razdoblja −408.833 −282.333 6.584 −15.446
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −408.833 −282.333 6.584 −15.446
Porez na dobit - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 101.448 115.682 34.221 6.709
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 73.936 88.170 6.709 6.709
Financijska imovina - - - -
Potraživanja 27.512 27.512 27.512 -
Kratkotrajna imovina 99.882 92.449 55.535 55.865
Potraživanja 37.225 92.180 55.535 55.865
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 62.657 269 - -
Ukupno aktiva 201.330 208.131 89.756 62.574

BUŽANČIĆ j.d.o.o. za usluge u stečaju Split