S. i M. ZELINA d.o.o. u stečaju

Uzgoj ostalih goveda i bivola • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Varaždinska cesta 10/A
Sesvete

OIB31483727823

MBS080142096

Pošalji e-mail
2014 2018
Prihodi 423.630 1.110.918
Dobit (neto) −1.185.375 10.693
Imovina 2.164.499 776.928
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 1.798
2014 2018
Prihodi 3.191.842 8.370.212
Dobit (neto) −8.931.208 80.569
Imovina 16.308.421 5.853.771
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 13.548

Vlasnici i uprava

Mladen Kušić jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

S. i M. ZELINA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2011 2012 2013 2014 2018
Ukupni prihodi 6.650.468 4.554.923 1.967.496 423.630 1.110.918
Poslovni prihodi 6.485.198 4.338.627 1.881.277 423.630 1.110.917
Poslovni rashodi 6.416.315 4.365.912 2.542.957 1.468.849 1.080.602
Financijski prihodi 19.415 7.748 13.434 - 0
Financijski rashodi 200.471 158.623 138.594 140.155 17.257
Ukupni rashodi 6.622.351 4.541.656 3.004.482 1.609.005 1.097.860
Dobit ili gubitak razdoblja 28.116 7.979 −1.036.986 −1.185.375 10.693
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 28.116 13.266 −1.036.986 −1.185.375 13.057
Porez na dobit - 5.287 - - 2.364
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.778.023 1.731.313 1.611.473 1.559.000 94.427
Nematerijalna imovina 29.624 28.615 26.254 26.254 -
Materijalna imovina 1.748.399 1.702.697 1.584.681 1.532.746 94.427
Financijska imovina - - 537 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.389.490 1.886.494 1.256.166 593.547 682.501
Potraživanja 913.447 611.482 320.499 210.810 273.744
Financijska imovina 221.071 238.998 331.175 290.213 -
Novac u banci i blagajni 55.092 9.546 840 37 13.765
Ukupno aktiva 4.216.835 3.718.882 3.080.469 2.164.499 776.928
🧾 Račun dobiti i gubitka
2011 2012 2013 2014 2018
Ukupni prihodi 50.107.952 34.319.072 14.824.101 3.191.842 8.370.212
Poslovni prihodi 48.862.730 32.689.389 14.174.484 3.191.842 8.370.209
Poslovni rashodi 48.343.729 32.894.967 19.159.917 11.067.045 8.141.799
Financijski prihodi 146.288 58.379 101.222 - 3
Financijski rashodi 1.510.453 1.195.148 1.044.242 1.056.005 130.028
Ukupni rashodi 49.896.109 34.219.113 22.637.276 12.123.050 8.271.827
Dobit ili gubitak razdoblja 211.843 60.120 −7.813.175 −8.931.208 80.569
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 211.843 99.959 −7.813.175 −8.931.208 98.385
Porez na dobit - 39.839 - - 17.816
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.396.516 13.044.579 12.141.644 11.746.288 711.465
Nematerijalna imovina 223.203 215.605 197.813 197.813 -
Materijalna imovina 13.173.313 12.828.974 11.939.781 11.548.475 711.465
Financijska imovina - - 4.050 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 18.003.614 14.213.794 9.464.586 4.472.084 5.142.306
Potraživanja 6.882.369 4.607.218 2.414.804 1.588.354 2.062.527
Financijska imovina 1.665.666 1.800.731 2.495.243 2.186.616 -
Novac u banci i blagajni 415.094 71.928 6.332 279 103.718
Ukupno aktiva 31.771.745 28.019.919 23.209.800 16.308.421 5.853.771

S. i M. ZELINA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju Sesvete