EXPORTARE d.o.o. u stečaju

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Verdieva 11a
Rijeka

☎ +385 99 301 9088

 

OIB67717495984

MBS060204385

Pošalji e-mail
2019 2020
Prihodi 103.643 61.754
Dobit (neto) −11.207 −26.876
Imovina 20.532 33.946
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 464 334
2019 2020
Prihodi 780.904 465.288
Dobit (neto) −84.441 −202.502
Imovina 154.705 255.771
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 3.499 2.524

Vlasnici i uprava

Ante Duda jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

EXPORTARE d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 98.606 97.884 122.492 103.643 61.754
Poslovni prihodi 97.659 92.335 122.491 103.643 61.754
Poslovni rashodi 96.565 97.119 132.854 114.851 88.628
Financijski prihodi 947 5.548 1 0 -
Financijski rashodi - 39 1.376 - 2
Ukupni rashodi 96.565 97.159 134.230 114.851 88.630
Dobit ili gubitak razdoblja 2.040 725 −11.738 −11.207 −26.876
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.040 725 −11.738 −11.207 −26.876
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.318 15.318 8.526 10.939 10.939
Nematerijalna imovina - - 2.281 2.281 2.281
Materijalna imovina 15.318 15.318 6.244 8.657 8.657
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.717 10.903 9.363 9.593 23.007
Potraživanja 1.822 955 282 368 609
Financijska imovina - 6.171 6.171 6.171 20.572
Novac u banci i blagajni 1.514 2.613 1.646 1.023 1.825
Ukupno aktiva 24.216 35.867 17.890 20.532 33.946
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 742.951 737.509 922.920 780.904 465.288
Poslovni prihodi 735.815 695.701 922.911 780.903 465.288
Poslovni rashodi 727.575 731.746 1.000.990 865.345 667.772
Financijski prihodi 7.136 41.808 9 1 -
Financijski rashodi - 300 10.373 - 18
Ukupni rashodi 727.575 732.046 1.011.363 865.345 667.790
Dobit ili gubitak razdoblja 15.376 5.463 −88.443 −84.441 −202.502
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 15.376 5.463 −88.443 −84.441 −202.502
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 115.417 115.417 64.242 82.424 82.424
Nematerijalna imovina - - 17.191 17.191 17.191
Materijalna imovina 115.417 115.417 47.051 65.233 65.233
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 35.541 82.151 70.553 72.281 173.347
Potraživanja 13.734 7.198 2.131 2.777 4.591
Financijska imovina - 46.500 46.500 46.500 155.000
Novac u banci i blagajni 11.414 19.690 12.402 7.713 13.756
Ukupno aktiva 182.458 270.243 134.795 154.705 255.771

EXPORTARE d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Rijeka