NAMORNIK d.o.o. u stečaju

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Velebitska 25
Split

☎ +385 21 537 142

 

OIB34574950123

MBS060397324

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 43.889 517.620
Dobit (neto) −15.246 −117.577
Imovina 635.066 1.810
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 330.685 3.900.009
Dobit (neto) −114.878 −885.887
Imovina 4.784.907 13.639
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ondrej Matejka član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

NAMORNIK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 672.065 20.946 43.889 517.620
Poslovni prihodi - 672.065 20.946 43.889 517.619
Poslovni rashodi 339 679.272 46.899 47.342 633.186
Financijski prihodi - - - 0 1
Financijski rashodi - 5.702 13.722 11.794 2.011
Ukupni rashodi 339 684.975 60.622 59.136 635.197
Dobit ili gubitak razdoblja −339 −12.909 −39.675 −15.246 −117.577
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −339 −12.909 −39.675 −15.246 −117.577
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 641.861 638.082 628.257 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 641.861 638.082 628.257 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.221 12.459 2.474 6.808 1.810
Potraživanja - 10.215 2.431 614 1.015
Financijska imovina 2.123 2.123 - - -
Novac u banci i blagajni 97 120 42 6.194 794
Ukupno aktiva 2.621 654.720 640.556 635.066 1.810
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 5.063.676 157.825 330.685 3.900.009
Poslovni prihodi - 5.063.676 157.825 330.683 3.900.001
Poslovni rashodi 2.560 5.117.978 353.368 356.700 4.770.742
Financijski prihodi - - - 2 8
Financijski rashodi - 42.967 103.395 88.863 15.154
Ukupni rashodi 2.560 5.160.945 456.763 445.563 4.785.896
Dobit ili gubitak razdoblja −2.560 −97.269 −298.938 −114.878 −885.887
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.560 −97.269 −298.938 −114.878 −885.887
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 4.836.106 4.807.629 4.733.607 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 4.836.106 4.807.629 4.733.607 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 16.737 93.874 18.642 51.300 13.639
Potraživanja - 76.969 18.322 4.627 7.655
Financijska imovina 16.000 16.000 - - -
Novac u banci i blagajni 737 905 320 46.673 5.984
Ukupno aktiva 19.750 4.932.993 4.826.271 4.784.907 13.639

NAMORNIK društvo s ograničenom odgovornošću, za nautički turizam i usluge u stečaju Split