NAMORNIK d.o.o. u stečaju

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Velebitska 25
Split

☎ +385 21 537 142

 

OIB34574950123

MBS060397324

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 43.889 517.620
Dobit (neto) −15.247 −117.577
Imovina 635.066 1.810
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ondrej Matejka član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

NAMORNIK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 0 672.065 20.947 43.889 517.620
Poslovni prihodi 0 672.065 20.947 43.889 517.619
Poslovni rashodi 340 679.272 46.900 47.342 633.186
Financijski prihodi 0 0 0 0 1
Financijski rashodi 0 5.703 13.723 11.794 2.011
Ukupni rashodi 340 684.975 60.623 59.136 635.198
Dobit ili gubitak razdoblja −340 −12.910 −39.676 −15.247 −117.577
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −340 −12.910 −39.676 −15.247 −117.577
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 641.862 638.082 628.258 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 641.862 638.082 628.258 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 2.221 12.459 2.474 6.809 1.810
Potraživanja 0 10.216 2.432 614 1.016
Financijska imovina 2.124 2.124 0 0 0
Novac u banci i blagajni 98 120 42 6.195 794
Ukupno aktiva 2.621 654.721 640.556 635.066 1.810

NAMORNIK društvo s ograničenom odgovornošću, za nautički turizam i usluge u stečaju Split