GRAVITAS d.o.o. u stečaju

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Milovana Kovačevića 7
Zagreb

☎ +385 91 203 0109

 

OIB86963316536

MBS080665358

2019 2020
Prihodi 0 0
Dobit (neto) −1.398 −69
Imovina 63.541 63.472
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 2 1
Dobit (neto) −10.535 −520
Imovina 478.752 478.232
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zvonimir Jakelić jedini osnivač d.o.o.
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

GRAVITAS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 3.432 0 0 0 0
Poslovni prihodi 3.432 - - - -
Poslovni rashodi 3.760 47 1.728 1.398 69
Financijski prihodi - 0 0 0 0
Financijski rashodi - 83 - - -
Ukupni rashodi 3.760 130 1.728 1.398 69
Dobit ili gubitak razdoblja −328 −130 −1.728 −1.398 −69
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −328 −130 −1.728 −1.398 −69
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 55.639 53.844 53.100 51.671 51.602
Potraživanja 37.236 35.488 35.488 35.554 35.554
Financijska imovina 12.135 12.135 12.135 12.135 12.135
Novac u banci i blagajni 6.267 6.219 5.475 3.981 3.912
Ukupno aktiva 67.508 65.713 64.970 63.541 63.472
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 25.860 2 2 2 1
Poslovni prihodi 25.860 - - - -
Poslovni rashodi 28.334 361 13.026 10.537 521
Financijski prihodi - 2 2 2 1
Financijski rashodi - 626 - - -
Ukupni rashodi 28.334 987 13.026 10.537 521
Dobit ili gubitak razdoblja −2.474 −985 −13.024 −10.535 −520
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.474 −985 −13.024 −10.535 −520
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 419.214 405.688 400.086 389.321 388.801
Potraživanja 280.556 267.390 267.390 267.883 267.883
Financijska imovina 91.438 91.438 91.438 91.438 91.438
Novac u banci i blagajni 47.220 46.860 41.258 30.000 29.480
Ukupno aktiva 508.645 495.119 489.517 478.752 478.232

GRAVITAS d.o.o. za graditeljstvo u stečaju Zagreb