enasolAuto d.o.o.

Trgovina električnom energijom • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 98 5.379
Dobit (neto) −197.964 −261.002
Imovina 137.575 120.208
Zaposleni 1 4
Prosječna plaća 1.117 1.361
2021 2022
Prihodi 741 40.531
Dobit (neto) −1.491.561 −1.966.525
Imovina 1.036.565 905.710
Zaposleni 1 4
Prosječna plaća 8.418 10.257

Vlasnici i uprava

Darko Budor član društva
Enasol d.o.o. član društva
ENKAR SOL d.o.o. član društva
Predrag Šeatović član društva, predsjednik uprave
Tomislav Ivanetić član društva, član uprave
Tomislav Kajdi član društva, član uprave
Tomislav Rosić član društva

enasolAuto d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 98 5.379
Poslovni prihodi 97 5.378
Poslovni rashodi 197.829 266.003
Financijski prihodi 0 0
Financijski rashodi 232 378
Ukupni rashodi 198.062 266.382
Dobit ili gubitak razdoblja −197.964 −261.002
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −197.964 −261.002
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 27.463 102.790
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 24.480 99.807
Financijska imovina 2.982 2.982
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 101.243 10.323
Potraživanja 6.922 7.567
Financijska imovina 1.459 1.459
Novac u banci i blagajni 92.861 1.295
Ukupno aktiva 137.575 120.208
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 741 40.531
Poslovni prihodi 736 40.528
Poslovni rashodi 1.490.549 2.004.205
Financijski prihodi 5 3
Financijski rashodi 1.753 2.851
Ukupni rashodi 1.492.302 2.007.056
Dobit ili gubitak razdoblja −1.491.561 −1.966.525
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.491.561 −1.966.525
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 206.923 774.473
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 184.452 752.002
Financijska imovina 22.471 22.471
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 762.820 77.779
Potraživanja 52.158 57.021
Financijska imovina 11.000 11.000
Novac u banci i blagajni 699.662 9.758
Ukupno aktiva 1.036.565 905.710

enasolAuto društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zagreb