Nikola Dujmović - povezano

TRILIX d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269/F — ☎ +385 1 4819 049 — Računalno programiranje

SPAN d.d.

Koturaška cesta 47 — ☎ +385 1 6690 200 — Računalno programiranje

Span Centar kibernetičke sigurnosti d.o.o.

Koturaška cesta 47 — ☎ +385 1 6690 200 — Savjetovanje u vezi s računalima

DIGITALNI URED d.o.o.

Koturaška ul. 47 — ☎ +385 1 5633 760 — Savjetovanje u vezi s računalima

BONSAI d.o.o.

Koturaška cesta 47 — ☎ +385 1 6690 297 — Računalno programiranje

RECRO-NET d.o.o.

Koturaška ulica 47 — Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

ENKAR SOL d.o.o.

Ulica Stanka Vraza 25 — ☎ +385 42 660 987 — Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.