SPAN d.d.

Računalno programiranje • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška cesta 47
Zagreb

☎ +385 1 6690 200

 

OIB19680551758

MBS080192242

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 72.862.171 92.498.442
Dobit (neto) 2.569.446 5.566.982
Imovina 42.193.077 46.467.311
Zaposleni 440 539
Prosječna plaća 1.732 1.877
2021 2022
Prihodi 548.980.032 696.929.517
Dobit (neto) 19.359.496 41.944.428
Imovina 317.903.744 350.107.962
Zaposleni 440 539
Prosječna plaća 13.053 14.146

Vlasnici i uprava

Ante Mandić predsjednik nadzornog odbora
Aron Paulić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Barbara Gradečak član nadzornog odbora
Ivana Šoljan član nadzornog odbora
Mirjana Marinković član nadzornog odbora
Nikola Dujmović predsjednik uprave
Dragan Marković član uprave
Marijan Pongrac član uprave
Saša Kramar član uprave

SPAN d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 46.953.974 45.280.040 55.491.669 72.862.171 92.498.442
Poslovni prihodi 46.592.033 45.000.655 55.125.668 72.324.926 91.701.631
Poslovni rashodi 45.017.499 44.128.741 53.212.502 69.336.888 85.901.109
Financijski prihodi 361.939 279.387 366.000 537.250 796.811
Financijski rashodi 520.444 595.782 1.202.612 549.524 1.458.925
Ukupni rashodi 45.537.943 44.724.520 54.415.115 69.886.411 87.360.034
Dobit ili gubitak razdoblja 1.240.433 478.356 862.116 2.569.446 5.566.982
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.416.031 555.520 1.076.553 2.975.760 5.138.408
Porez na dobit 175.598 77.163 214.437 406.313 −428.574
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.107.715 12.486.064 12.729.069 14.160.202 18.830.037
Nematerijalna imovina 2.813.783 2.827.958 2.504.611 2.453.648 3.755.135
Materijalna imovina 3.031.806 6.019.652 5.535.260 7.050.531 7.031.193
Financijska imovina 3.255.635 3.624.205 3.638.439 3.732.815 6.702.333
Potraživanja 6.490 2.400 1.921 568 508
Kratkotrajna imovina 10.376.337 10.799.719 12.537.743 24.874.681 25.541.091
Potraživanja 8.836.745 10.364.141 10.313.473 7.767.750 10.772.521
Financijska imovina 113.025 12.995 79.633 - 70.799
Novac u banci i blagajni 813.563 236.322 2.127.838 16.845.146 14.212.305
Ukupno aktiva 20.356.323 24.310.824 27.175.778 42.193.077 46.467.311
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 353.774.720 341.162.464 418.101.984 548.980.032 696.929.517
Poslovni prihodi 351.047.680 339.057.440 415.344.352 544.932.160 690.925.942
Poslovni rashodi 339.184.352 332.488.000 400.929.600 522.418.784 647.221.908
Financijski prihodi 2.727.035 2.105.042 2.757.629 4.047.913 6.003.575
Financijski rashodi 3.921.291 4.488.920 9.061.085 4.140.396 10.992.273
Ukupni rashodi 343.105.632 336.976.896 409.990.688 526.559.168 658.214.181
Dobit ili gubitak razdoblja 9.346.044 3.604.179 6.495.617 19.359.496 41.944.428
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10.669.090 4.185.566 8.111.295 22.420.864 38.715.336
Porez na dobit 1.323.046 581.387 1.615.678 3.061.370 −3.229.092
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 68.622.080 94.076.256 95.907.176 106.690.048 141.874.919
Nematerijalna imovina 21.200.450 21.307.252 18.870.992 18.487.016 28.293.072
Materijalna imovina 22.843.146 45.355.072 41.705.424 53.122.232 52.976.524
Financijska imovina 24.529.584 27.306.580 27.413.820 28.124.898 50.498.731
Potraživanja 48.901 18.088 14.479 4.285 3.834
Kratkotrajna imovina 78.180.512 81.370.488 94.465.632 187.418.288 192.439.355
Potraživanja 66.580.456 78.088.624 77.706.864 58.526.116 81.165.563
Financijska imovina 851.594 97.913 600.000 - 533.440
Novac u banci i blagajni 6.129.796 1.780.573 16.032.199 126.919.760 107.082.617
Ukupno aktiva 153.374.720 183.169.904 204.755.904 317.903.744 350.107.962

SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava Zagreb