BONSAI d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška cesta 47
Zagreb

☎ +385 1 6690 297

 

OIB81255473305

MBS081100130

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 962.674 1.803.088
Dobit (neto) 72.656 187.288
Imovina 493.871 788.044
Zaposleni 18 30
Prosječna plaća 1.435 1.563
2021 2022
Prihodi 7.253.272 13.585.371
Dobit (neto) 547.429 1.411.128
Imovina 3.721.077 5.937.522
Zaposleni 18 30
Prosječna plaća 10.817 11.780

Vlasnici i uprava

Slaven Mišak član društva, direktor
SPAN d.d. član društva
Nikola Dujmović direktor

BONSAI d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 212.452 428.553 649.498 962.674 1.803.088
Poslovni prihodi 212.424 428.458 648.074 962.138 1.802.184
Poslovni rashodi 209.264 409.323 619.244 877.519 1.691.543
Financijski prihodi 28 94 1.424 536 904
Financijski rashodi 201 1.270 5.555 4.716 9.149
Ukupni rashodi 209.466 410.594 624.800 882.235 1.700.693
Dobit ili gubitak razdoblja 2.751 15.096 21.580 72.656 187.288
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.986 17.958 24.698 80.439 102.395
Porez na dobit 234 2.862 3.118 7.782 −84.893
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 26.565 41.286 44.065 116.863 243.275
Nematerijalna imovina 20.174 26.939 27.917 58.040 72.230
Materijalna imovina 6.391 14.347 16.147 58.822 76.220
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 68.973 236.213 273.580 356.922 523.962
Potraživanja 54.889 224.583 224.285 295.769 292.513
Financijska imovina - - - - 3.737
Novac u banci i blagajni 14.083 11.630 49.294 61.153 227.711
Ukupno aktiva 99.011 289.304 333.138 493.871 788.044
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.600.727 3.228.934 4.893.648 7.253.272 13.585.371
Poslovni prihodi 1.600.512 3.228.224 4.882.916 7.249.229 13.578.556
Poslovni rashodi 1.576.706 3.084.048 4.665.699 6.611.669 12.744.935
Financijski prihodi 215 710 10.732 4.043 6.815
Financijski rashodi 1.521 9.574 41.860 35.535 68.937
Ukupni rashodi 1.578.227 3.093.622 4.707.559 6.647.204 12.813.872
Dobit ili gubitak razdoblja 20.731 113.744 162.595 547.429 1.411.128
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 22.500 135.312 186.089 606.068 771.499
Porez na dobit 1.769 21.568 23.494 58.639 −639.629
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 200.160 311.073 332.012 880.509 1.832.962
Nematerijalna imovina 152.002 202.972 210.348 437.308 544.217
Materijalna imovina 48.158 108.101 121.664 443.201 574.284
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 519.679 1.779.753 2.061.292 2.689.230 3.947.796
Potraživanja 413.566 1.692.122 1.689.879 2.228.472 2.203.945
Financijska imovina - - - - 28.157
Novac u banci i blagajni 106.113 87.631 371.413 460.758 1.715.694
Ukupno aktiva 746.005 2.179.764 2.510.030 3.721.077 5.937.522

BONSAI d.o.o. za dizajn i implementaciju inteligentnih informacijskih sustava Zagreb