EKOBIT d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 80
Zagreb

☎ +385 1 6312 620

 

OIB69609657776

MBS080144042

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 3.257.483 3.890.651
Dobit (neto) 435.702 304.938
Imovina 1.473.589 2.018.770
Zaposleni 67 73
Prosječna plaća 1.449 2.033
2021 2022
Prihodi 24.543.508 29.314.113
Dobit (neto) 3.282.803 2.297.558
Imovina 11.102.763 15.210.428
Zaposleni 67 73
Prosječna plaća 10.920 15.319

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. član društva
Dragan Marković predsjednik uprave
Mladen Maras član uprave

EKOBIT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.397.492 2.592.480 2.691.202 3.257.483 3.890.651
Poslovni prihodi 2.365.502 2.584.167 2.675.756 3.246.188 3.486.659
Poslovni rashodi 1.940.501 2.177.526 2.233.114 2.782.348 3.545.346
Financijski prihodi 31.990 8.313 15.446 11.294 403.992
Financijski rashodi 16.687 12.925 5.785 5.591 11.851
Ukupni rashodi 1.957.189 2.190.451 2.238.899 2.787.939 3.557.198
Dobit ili gubitak razdoblja 363.130 332.608 375.624 435.702 304.938
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 440.303 402.029 452.302 469.543 333.453
Porez na dobit 77.172 69.420 76.677 33.840 28.514
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 274.713 278.979 563.462 574.183 418.275
Nematerijalna imovina 60.457 58.170 139.931 143.831 218.760
Materijalna imovina 31.413 40.269 48.063 57.718 51.283
Financijska imovina 182.842 180.538 375.466 372.633 148.230
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 384.408 710.069 841.045 896.278 1.588.207
Potraživanja 146.082 200.170 223.157 380.274 341.213
Financijska imovina - - 407 - 674.100
Novac u banci i blagajni 238.325 509.899 617.480 516.004 572.892
Ukupno aktiva 665.277 991.871 1.406.442 1.473.589 2.018.770
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 18.063.908 19.533.048 20.276.864 24.543.508 29.314.113
Poslovni prihodi 17.822.878 19.470.412 20.160.484 24.458.410 26.270.235
Poslovni rashodi 14.620.708 16.406.574 16.825.400 20.963.604 26.712.412
Financijski prihodi 241.031 62.638 116.379 85.097 3.043.878
Financijski rashodi 125.735 97.385 43.591 42.128 89.297
Ukupni rashodi 14.746.443 16.503.959 16.868.990 21.005.732 26.801.709
Dobit ili gubitak razdoblja 2.736.009 2.506.039 2.830.144 3.282.803 2.297.558
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.317.466 3.029.090 3.407.874 3.537.774 2.512.404
Porez na dobit 581.457 523.051 577.730 254.971 214.846
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.069.827 2.101.969 4.245.408 4.326.189 3.151.494
Nematerijalna imovina 455.516 438.286 1.054.314 1.083.701 1.648.252
Materijalna imovina 236.684 303.412 362.138 434.878 386.397
Financijska imovina 1.377.627 1.360.271 2.828.956 2.807.610 1.116.845
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.896.323 5.350.017 6.336.859 6.753.014 11.966.349
Potraživanja 1.100.656 1.508.182 1.681.378 2.865.181 2.570.875
Financijska imovina - - 3.072 - 5.079.012
Novac u banci i blagajni 1.795.667 3.841.835 4.652.409 3.887.833 4.316.462
Ukupno aktiva 5.012.535 7.473.254 10.596.842 11.102.763 15.210.428

EKOBIT društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj programskih paketa, trgovinu i zastupanje Zagreb