EKOBIT d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 80
Zagreb

☎ +385 1 6312 620

 

OIB69609657776

MBS080144042

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 3.890.651 3.930.146
Dobit (neto) 304.938 284.650
Imovina 2.018.771 2.274.313
Zaposleni 73 72
Prosječna plaća 2.033 2.201

Vlasnici i uprava

SPAN d.d. član društva
Dragan Marković predsjednik uprave
Mladen Maras član uprave

EKOBIT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 2.592.481 2.691.202 3.257.483 3.890.651 3.930.146
Poslovni prihodi 2.584.168 2.675.756 3.246.189 3.486.659 3.765.892
Poslovni rashodi 2.177.527 2.233.114 2.782.348 3.545.346 3.760.337
Financijski prihodi 8.313 15.446 11.294 403.992 164.254
Financijski rashodi 12.925 5.786 5.591 11.852 1.894
Ukupni rashodi 2.190.452 2.238.900 2.787.940 3.557.198 3.762.231
Dobit ili gubitak razdoblja 332.609 375.625 435.703 304.938 284.650
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 402.029 452.303 469.543 333.453 167.914
Porez na dobit 69.421 76.678 33.840 28.515 −116.735
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 278.979 563.462 574.184 418.275 436.169
Nematerijalna imovina 58.171 139.932 143.832 218.761 156.783
Materijalna imovina 40.270 48.064 57.718 51.284 16.296
Financijska imovina 180.539 375.467 372.634 148.231 134.584
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 710.069 841.046 896.279 1.588.207 1.825.102
Potraživanja 200.170 223.157 380.275 341.214 586.462
Financijska imovina 0 408 0 674.101 163.500
Novac u banci i blagajni 509.899 617.481 516.004 572.893 1.075.139
Ukupno aktiva 991.871 1.406.443 1.473.590 2.018.771 2.274.313

EKOBIT društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj programskih paketa, trgovinu i zastupanje Zagreb