RECRO-NET d.o.o.

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima • osnovano 2001. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Koturaška ulica 47
Zagreb

OIB64868024732

MBS080392898

Pošalji e-mail
2017 2018
Prihodi 276.081 155.305
Dobit (neto) −35.347 −15.108
Imovina 274.634 113.173
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2017 2018
Prihodi 2.080.133 1.170.151
Dobit (neto) −266.322 −113.835
Imovina 2.069.236 852.703
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

RECRO-NET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 9.132.240 7.462.137 3.569.635 276.081 155.305
Poslovni prihodi 8.934.670 6.463.127 2.614.636 275.050 154.781
Poslovni rashodi 9.083.622 7.294.306 4.909.934 292.321 85.912
Financijski prihodi 197.569 999.010 954.999 1.030 524
Financijski rashodi 167.243 150.787 150.923 19.106 84.501
Ukupni rashodi 9.250.866 7.445.093 5.060.857 311.428 170.414
Dobit ili gubitak razdoblja −118.625 10.169 −1.491.222 −35.347 −15.108
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −118.625 17.044 −1.491.222 −35.347 −15.108
Porez na dobit - 6.874 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 840.448 736.071 35.711 16.845 14.612
Nematerijalna imovina 265.251 261.129 - - -
Materijalna imovina 100.353 111.695 19.805 2.294 -
Financijska imovina 386.765 282.456 15.906 14.550 14.612
Potraživanja 88.078 80.789 - - -
Kratkotrajna imovina 3.263.689 3.364.798 1.133.202 257.789 98.560
Potraživanja 1.705.095 1.656.817 998.910 182.182 32.927
Financijska imovina 600.746 1.042.491 - - -
Novac u banci i blagajni 474.541 416.038 111.959 51.251 48.833
Ukupno aktiva 4.398.056 4.127.796 1.169.909 274.634 113.173
🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 68.806.866 56.223.478 26.895.416 2.080.133 1.170.151
Poslovni prihodi 67.318.275 48.696.434 19.699.976 2.072.371 1.166.199
Poslovni rashodi 68.440.557 54.958.949 36.993.904 2.202.494 647.307
Financijski prihodi 1.488.591 7.527.044 7.195.440 7.762 3.952
Financijski rashodi 1.260.093 1.136.107 1.137.131 143.961 636.679
Ukupni rashodi 69.700.650 56.095.056 38.131.032 2.346.455 1.283.986
Dobit ili gubitak razdoblja −893.784 76.624 −11.235.616 −266.322 −113.835
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −893.784 128.422 −11.235.616 −266.322 −113.835
Porez na dobit - 51.798 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.332.360 5.545.927 269.072 126.922 110.098
Nematerijalna imovina 1.998.536 1.967.482 - - -
Materijalna imovina 756.116 841.567 149.228 17.290 -
Financijska imovina 2.914.084 2.128.168 119.844 109.632 110.098
Potraživanja 663.624 608.710 - - -
Kratkotrajna imovina 24.590.267 25.352.075 8.538.118 1.942.314 742.605
Potraživanja 12.847.039 12.483.289 7.526.289 1.372.652 248.096
Financijska imovina 4.526.325 7.854.654 - - -
Novac u banci i blagajni 3.575.435 3.134.644 843.559 386.155 367.936
Ukupno aktiva 33.137.159 31.100.881 8.814.681 2.069.236 852.703

RECRO-NET d.o.o. za projektiranje, izvedbu i održavanje komunikacijskih i računalnih mreža, Zagreb