LAZZZ d.o.o.

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 12.761 17.001
Dobit (neto) 134 318
Imovina 56.132 92.251
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 215 316
2021 2022
Prihodi 96.150 128.100
Dobit (neto) 1.015 2.403
Imovina 422.931 695.071
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 1.621 2.387

Vlasnici i uprava

Mirjana Marinković član društva, direktor
Rajka Marković član društva
SAPIENTIA NOVA d.o.o. član društva
Zvjezdana Dragojević član društva

LAZZZ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.981 3.318 6.636 12.761 17.001
Poslovni prihodi 3.981 3.318 6.636 12.761 17.001
Poslovni rashodi 3.404 2.897 6.323 12.611 16.647
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 0 0 - - -
Ukupni rashodi 3.405 2.897 6.323 12.611 16.647
Dobit ili gubitak razdoblja 507 370 249 134 318
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 576 420 312 149 354
Porez na dobit 69 50 62 14 35
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 6.835 30.725 62.024
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 6.835 30.725 62.024
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.530 9.909 9.586 25.407 30.227
Potraživanja 3.492 173 416 16.562 23.809
Financijska imovina - 9.025 7.857 7.857 5.866
Novac u banci i blagajni 5.037 710 1.312 987 550
Ukupno aktiva 8.530 9.909 16.421 56.132 92.251
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 30.000 25.000 50.000 96.150 128.100
Poslovni prihodi 30.000 25.000 50.000 96.150 128.100
Poslovni rashodi 25.654 21.828 47.645 95.022 125.430
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 3 2 - - -
Ukupni rashodi 25.657 21.830 47.645 95.022 125.430
Dobit ili gubitak razdoblja 3.822 2.790 1.882 1.015 2.403
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.343 3.170 2.355 1.128 2.670
Porez na dobit 521 380 473 113 267
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 51.500 231.500 467.325
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 51.500 231.500 467.325
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 64.276 74.666 72.229 191.431 227.746
Potraživanja 26.318 1.311 3.141 124.791 179.395
Financijska imovina - 68.000 59.200 59.200 44.200
Novac u banci i blagajni 37.958 5.355 9.888 7.440 4.151
Ukupno aktiva 64.276 74.666 123.729 422.931 695.071

LAZZZ d.o.o. za usluge, turistička agencija Ravna Gora