TRILIX d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 1.294.901 1.441.217
Dobit (neto) 3.167 39.412
Imovina 457.595 551.713
Zaposleni 19 19
Prosječna plaća 1.375 1.353
2021 2022
Prihodi 9.756.435 10.858.852
Dobit (neto) 23.866 296.950
Imovina 3.447.751 4.156.888
Zaposleni 19 19
Prosječna plaća 10.360 10.197

Vlasnici i uprava

Mladen Amidžić član društva, predsjednik uprave
SPAN d.d. član društva
Nikola Dujmović član uprave

TRILIX d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.166.103 1.077.257 983.936 1.294.901 1.441.217
Poslovni prihodi 1.165.679 1.077.190 983.904 1.294.899 1.440.838
Poslovni rashodi 1.237.971 1.287.095 1.110.948 1.290.771 1.400.786
Financijski prihodi 424 66 31 2 378
Financijski rashodi 2.460 629 652 962 1.018
Ukupni rashodi 1.240.432 1.287.724 1.111.600 1.291.733 1.401.805
Dobit ili gubitak razdoblja −62.504 −173.581 −176.374 3.167 39.412
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −74.328 −210.467 −127.664 3.167 39.412
Porez na dobit −11.824 −36.885 48.709 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 264.856 280.705 165.501 82.459 36.370
Nematerijalna imovina 201.929 195.896 128.021 62.238 20.915
Materijalna imovina 26.899 11.895 4.844 2.211 2.188
Financijska imovina 24.203 24.203 32.635 18.009 13.266
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 555.582 277.939 251.787 372.783 513.807
Potraživanja 379.266 231.222 210.339 244.114 157.106
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 176.316 46.716 18.975 128.669 355.315
Ukupno aktiva 828.584 566.657 440.382 457.595 551.713
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 8.786.010 8.116.593 7.413.466 9.756.435 10.858.852
Poslovni prihodi 8.782.815 8.116.090 7.413.228 9.756.417 10.855.998
Poslovni rashodi 9.327.497 9.697.620 8.370.438 9.725.319 10.554.225
Financijski prihodi 3.195 503 238 18 2.854
Financijski rashodi 18.539 4.742 4.914 7.250 7.677
Ukupni rashodi 9.346.036 9.702.362 8.375.352 9.732.569 10.561.902
Dobit ili gubitak razdoblja −470.938 −1.307.853 −1.328.890 23.866 296.950
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −560.026 −1.585.769 −961.886 23.866 296.950
Porez na dobit −89.088 −277.916 367.004 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.995.560 2.114.975 1.246.969 621.292 274.031
Nematerijalna imovina 1.521.438 1.475.983 964.576 468.939 157.586
Materijalna imovina 202.672 89.626 36.501 16.664 16.492
Financijska imovina 182.362 182.362 245.892 135.689 99.953
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.186.036 2.094.135 1.897.091 2.808.741 3.871.284
Potraživanja 2.857.583 1.742.148 1.584.803 1.839.282 1.183.722
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.328.453 351.987 142.968 969.459 2.677.121
Ukupno aktiva 6.242.971 4.269.484 3.318.061 3.447.751 4.156.888

TRILIX d.o.o. za savjetovanje u informacijskim tehnologijama Zagreb