STRUKTURA PRODUKT d.o.o.

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Stepinčeva 2
Split

☎ +385 98 371 534

 

OIB59019301285

MBS060325138

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 1.644.326 1.521.580
Dobit (neto) 29.841 42.156
Imovina 517.558 647.884
Zaposleni 17 19
Prosječna plaća 805 877

Vlasnici i uprava

Petar Petrović član društva, član uprave

STRUKTURA PRODUKT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 44.624 41.760 1.331.258 1.644.326 1.521.580
Poslovni prihodi 44.624 41.760 1.331.252 1.643.681 1.521.344
Poslovni rashodi 46.171 44.432 1.317.231 1.605.366 1.467.867
Financijski prihodi 0 0 6 645 236
Financijski rashodi 0 24 891 880 1.012
Ukupni rashodi 46.171 44.456 1.318.122 1.606.246 1.468.880
Dobit ili gubitak razdoblja −1.547 −2.696 10.577 29.841 42.156
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.547 −2.696 13.136 38.081 52.700
Porez na dobit 0 0 2.558 8.240 10.544
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 152 90 23.177 34.086 41.030
Nematerijalna imovina 152 90 578 209 828
Materijalna imovina 0 0 22.599 33.877 40.201
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 3.855 3.081 615.379 483.472 606.853
Potraživanja 3.340 0 497.218 403.408 483.044
Financijska imovina 0 3.004 19.908 19.908 19.908
Novac u banci i blagajni 515 77 58.558 53.678 74.542
Ukupno aktiva 4.007 3.171 638.555 517.558 647.884

STRUKTURA PRODUKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge Split