STRUKTURA PRODUKT d.o.o.

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Stepinčeva 2
Split

☎ +385 98 371 534

 

OIB59019301285

MBS060325138

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.331.257 1.644.326
Dobit (neto) 10.577 29.840
Imovina 638.555 517.558
Zaposleni 18 17
Prosječna plaća 613 805
2021 2022
Prihodi 10.030.361 12.389.176
Dobit (neto) 79.695 224.834
Imovina 4.811.196 3.899.541
Zaposleni 18 17
Prosječna plaća 4.623 6.069

Vlasnici i uprava

Petar Petrović član društva, član uprave

STRUKTURA PRODUKT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 67.478 44.624 41.759 1.331.257 1.644.326
Poslovni prihodi 67.478 44.624 41.759 1.331.251 1.643.681
Poslovni rashodi 66.480 46.170 44.431 1.317.231 1.605.365
Financijski prihodi 0 - - 5 644
Financijski rashodi - - 24 890 879
Ukupni rashodi 66.480 46.170 44.455 1.318.121 1.606.245
Dobit ili gubitak razdoblja 998 −1.546 −2.695 10.577 29.840
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 998 −1.546 −2.695 13.135 38.080
Porez na dobit - - - 2.558 8.239
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 429 152 90 23.176 34.085
Nematerijalna imovina 339 152 90 578 209
Materijalna imovina 89 - - 22.598 33.876
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21.926 3.855 3.080 615.378 483.472
Potraživanja 14.259 3.339 - 497.218 403.407
Financijska imovina - - 3.004 19.908 19.908
Novac u banci i blagajni 7.667 515 76 58.557 53.678
Ukupno aktiva 22.355 4.007 3.171 638.555 517.558
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 508.419 336.220 314.640 10.030.361 12.389.176
Poslovni prihodi 508.418 336.220 314.640 10.030.318 12.384.317
Poslovni rashodi 500.897 347.874 334.771 9.924.679 12.095.628
Financijski prihodi 1 - - 43 4.859
Financijski rashodi - - 182 6.710 6.630
Ukupni rashodi 500.897 347.874 334.953 9.931.389 12.102.258
Dobit ili gubitak razdoblja 7.522 −11.654 −20.313 79.695 224.834
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.522 −11.654 −20.313 98.972 286.918
Porez na dobit - - - 19.277 62.084
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.233 1.148 681 174.626 256.818
Nematerijalna imovina 2.558 1.148 681 4.355 1.575
Materijalna imovina 675 - - 170.271 255.243
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 165.208 29.046 23.213 4.636.570 3.642.723
Potraživanja 107.439 25.165 - 3.746.290 3.039.476
Financijska imovina - - 22.634 150.000 150.000
Novac u banci i blagajni 57.769 3.881 579 441.202 404.439
Ukupno aktiva 168.441 30.194 23.894 4.811.196 3.899.541

STRUKTURA PRODUKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge Split