UMO NEUROSCIENCE d.o.o.

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Lavoslava Ružičke 2
Zagreb

☎ +385 91 252 9779

 

OIB07829084025

MBS081028870

2021 2022
Prihodi 86.177 190.491
Dobit (neto) 25.505 86.250
Imovina 435.038 398.887
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća - 695
2021 2022
Prihodi 649.301 1.435.260
Dobit (neto) 192.169 649.857
Imovina 3.277.795 3.005.415
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća - 5.238

Vlasnici i uprava

Alen Musa član društva
Giuseppe Augusto Chiarenza član društva
Ivan Nedić član društva
Ivan Višić član društva
Marin Maletić član društva, direktor
Alma Maletić prokurist

UMO NEUROSCIENCE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.094 75.298 33.847 86.177 190.491
Poslovni prihodi 3.046 75.271 33.481 85.992 189.590
Poslovni rashodi 39.329 42.423 26.347 56.522 102.044
Financijski prihodi 47 27 366 184 901
Financijski rashodi 305 1.287 3.576 4.149 2.196
Ukupni rashodi 39.634 43.711 29.923 60.671 104.240
Dobit ili gubitak razdoblja −36.540 31.587 3.923 25.505 86.250
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −36.540 31.587 3.923 25.505 86.250
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 327.772 357.841 384.154 407.260 389.946
Nematerijalna imovina 319.979 354.692 373.439 386.974 376.344
Materijalna imovina 7.792 3.147 6.732 14.989 8.983
Financijska imovina 0 1 3.981 5.295 4.618
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 18.524 19.531 5.171 27.735 8.765
Potraživanja 16.943 3.273 2.519 9.143 7.365
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 181 14.858 1.251 17.192 0
Ukupno aktiva 346.878 377.382 389.674 435.038 398.887
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 23.314 567.334 255.023 649.301 1.435.260
Poslovni prihodi 22.953 567.130 252.265 647.914 1.428.467
Poslovni rashodi 296.328 319.639 198.515 425.869 768.857
Financijski prihodi 361 204 2.758 1.387 6.793
Financijski rashodi 2.299 9.702 26.944 31.263 16.546
Ukupni rashodi 298.627 329.341 225.459 457.132 785.403
Dobit ili gubitak razdoblja −275.313 237.993 29.564 192.169 649.857
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −275.313 237.993 29.564 192.169 649.857
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.469.601 2.696.156 2.894.412 3.068.503 2.938.053
Nematerijalna imovina 2.410.886 2.672.433 2.813.683 2.915.661 2.835.564
Materijalna imovina 58.713 23.713 50.729 112.942 67.689
Financijska imovina 2 10 30.000 39.900 34.800
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 139.572 147.158 38.965 208.976 66.042
Potraživanja 127.658 24.662 18.985 68.890 55.494
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.367 111.949 9.433 129.539 1
Ukupno aktiva 2.613.558 2.843.391 2.936.004 3.277.795 3.005.415

UMO NEUROSCIENCE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Zagreb