Umo neuro centar d.o.o.

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Lavoslava Ružičke 2
Zagreb

☎ +385 91 252 9779

 

OIB45498161221

MBS081092299

2021 2022
Prihodi 68.641 92.864
Dobit (neto) 25.812 37.008
Imovina 49.066 49.577
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 451 497
2021 2022
Prihodi 517.177 699.686
Dobit (neto) 194.483 278.843
Imovina 369.694 373.538
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 3.400 3.750

Vlasnici i uprava

Umo neuro centar d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 75.008 148.236 58.289 68.641 92.864
Poslovni prihodi 74.583 145.494 54.763 64.551 90.105
Poslovni rashodi 44.673 96.221 40.139 39.744 51.245
Financijski prihodi 424 2.742 3.526 4.089 2.758
Financijski rashodi 14 2.193 2.896 735 498
Ukupni rashodi 44.688 98.415 43.035 40.479 51.743
Dobit ili gubitak razdoblja 26.630 43.500 14.268 25.812 37.008
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 30.320 49.821 15.253 28.161 41.120
Porez na dobit 3.689 6.320 984 2.349 4.112
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.074 1.582 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 2.074 1.582 - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 39.895 75.622 92.953 48.456 49.195
Potraživanja - 1.178 4.559 2.584 4.835
Financijska imovina 30.963 73.363 88.233 45.544 42.603
Novac u banci i blagajni 8.931 1.079 161 327 1.756
Ukupno aktiva 42.054 77.204 93.233 49.066 49.577
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 565.152 1.116.886 439.180 517.177 699.686
Poslovni prihodi 561.950 1.096.225 412.612 486.365 678.899
Poslovni rashodi 336.592 724.983 302.432 299.452 386.106
Financijski prihodi 3.202 20.661 26.568 30.812 20.787
Financijski rashodi 113 16.526 21.820 5.542 3.755
Ukupni rashodi 336.705 741.509 324.252 304.994 389.861
Dobit ili gubitak razdoblja 200.650 327.756 107.509 194.483 278.843
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 228.447 375.377 114.928 212.183 309.825
Porez na dobit 27.797 47.621 7.419 17.700 30.982
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.630 11.920 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 15.630 11.920 - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 300.593 569.777 700.361 365.094 370.664
Potraživanja - 8.882 34.351 19.473 36.430
Financijska imovina 233.296 552.758 664.796 343.153 320.996
Novac u banci i blagajni 67.297 8.137 1.214 2.468 13.238
Ukupno aktiva 316.857 581.697 702.471 369.694 373.538

Umo neuro centar d.o.o. za usluge Zagreb