PRO INTEGRIS d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Josipa Jovića 7
Split

☎ +385 21 687 211

 

OIB21489337434

MBS060238168

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 4.136.256 6.193.194
Dobit (neto) 187.586 970.101
Imovina 2.693.452 4.118.142
Zaposleni 42 46
Prosječna plaća 1.429 1.629
2021 2022
Prihodi 31.164.628 46.662.625
Dobit (neto) 1.413.370 7.309.226
Imovina 20.293.820 31.028.148
Zaposleni 42 46
Prosječna plaća 10.768 12.279

Vlasnici i uprava

PRO INTEGRIS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.972.670 4.458.521 4.107.243 4.136.256 6.193.194
Poslovni prihodi 4.967.181 4.429.148 4.057.556 4.125.194 5.646.320
Poslovni rashodi 3.745.127 3.657.781 3.419.382 3.826.635 5.094.417
Financijski prihodi 5.489 29.373 49.687 11.062 535.117
Financijski rashodi 20.495 7.715 18.111 28.351 23.770
Ukupni rashodi 3.765.623 3.665.496 3.437.494 3.855.744 5.118.187
Dobit ili gubitak razdoblja 987.439 644.596 570.400 187.586 970.101
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.207.047 793.024 669.749 280.512 1.075.007
Porez na dobit 219.608 148.427 99.348 92.925 104.906
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 342.961 255.646 242.711 244.910 529.748
Nematerijalna imovina 181.066 125.592 132.254 101.328 286.759
Materijalna imovina 140.955 109.236 89.639 116.885 150.170
Financijska imovina 20.939 20.817 20.817 26.695 92.819
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.616.899 2.678.005 2.563.620 2.391.634 3.518.219
Potraživanja 788.169 1.359.120 1.367.771 1.366.991 1.494.454
Financijska imovina 35.288 130.013 252.569 13.318 574
Novac u banci i blagajni 1.791.517 1.024.686 757.667 1.011.324 1.472.190
Ukupno aktiva 3.001.950 2.993.568 2.855.052 2.693.452 4.118.142
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 37.466.588 33.592.728 30.946.028 31.164.628 46.662.625
Poslovni prihodi 37.425.232 33.371.416 30.571.660 31.081.276 42.542.201
Poslovni rashodi 28.217.666 27.559.556 25.763.340 28.831.782 38.383.885
Financijski prihodi 41.357 221.313 374.368 83.352 4.031.845
Financijski rashodi 154.421 58.130 136.461 213.611 179.098
Ukupni rashodi 28.372.088 27.617.686 25.899.802 29.051.108 38.562.983
Dobit ili gubitak razdoblja 7.439.861 4.856.714 4.297.684 1.413.370 7.309.226
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.094.501 5.975.042 5.046.227 2.113.518 8.099.642
Porez na dobit 1.654.640 1.118.328 748.543 700.148 790.416
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.584.042 1.926.166 1.828.713 1.845.275 3.991.390
Nematerijalna imovina 1.364.246 946.277 996.471 763.460 2.160.586
Materijalna imovina 1.062.031 823.039 675.392 880.676 1.131.456
Financijska imovina 157.765 156.850 156.850 201.139 699.348
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19.717.030 20.177.430 19.315.600 18.019.770 26.508.028
Potraživanja 5.938.466 10.240.295 10.305.473 10.299.597 11.259.965
Financijska imovina 265.882 979.588 1.902.984 100.347 4.328
Novac u banci i blagajni 13.498.189 7.720.501 5.708.646 7.619.826 11.092.222
Ukupno aktiva 22.618.194 22.555.044 21.511.396 20.293.820 31.028.148

PRO INTEGRIS d.o.o. za inženjering Split