MAGUS IT SOLUTIONS d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rendićeva 16
Split

☎ +385 21 687 211

 

OIB20801504596

MBS060436654

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - 66.494
Dobit (neto) −3.034 47.025
Imovina 60.050 97.977
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 501.001
Dobit (neto) −22.865 354.316
Imovina 452.453 738.211
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Denis Čović član društva
Ivan Višić član društva, prokurist
Ivan Strnad član uprave

MAGUS IT SOLUTIONS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 66.494
Poslovni prihodi - 66.494
Poslovni rashodi 3.371 14.243
Financijski prihodi - 0
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 3.371 14.243
Dobit ili gubitak razdoblja −3.034 47.025
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −3.371 52.250
Porez na dobit −337 5.225
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 33.517 28.317
Nematerijalna imovina 33.180 25.576
Materijalna imovina - 2.740
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 26.532 69.659
Potraživanja - 57.734
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 26.532 11.925
Ukupno aktiva 60.050 97.977
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 501.001
Poslovni prihodi - 501.000
Poslovni rashodi 25.406 107.317
Financijski prihodi - 1
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 25.406 107.317
Dobit ili gubitak razdoblja −22.865 354.316
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −25.406 393.684
Porez na dobit −2.541 39.368
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 252.541 213.358
Nematerijalna imovina 250.000 192.708
Materijalna imovina - 20.650
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 199.912 524.853
Potraživanja - 435.000
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 199.912 89.853
Ukupno aktiva 452.453 738.211

MAGUS IT SOLUTIONS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju računalnih programa i inženjering Split