Solarna elektrana Deponija fosfogipsa d.o.o.

Proizvodnja električne energije • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Fallerovo šetalište 22
Zagreb

☎ +385 1 3655 348

 

OIB34354825552

MBS081389818

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - 18
Dobit (neto) −534 −1.518
Imovina 2.515 131.133
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 137
Dobit (neto) −4.024 −11.438
Imovina 18.950 988.028
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Solarna elektrana Deponija fosfogipsa d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 18
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 534 1.536
Financijski prihodi - 18
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 534 1.536
Dobit ili gubitak razdoblja −534 −1.518
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −534 −1.518
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 11.920
Nematerijalna imovina - 11.886
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - 34
Kratkotrajna imovina 2.515 119.213
Potraživanja 26 -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 2.488 119.213
Ukupno aktiva 2.515 131.133
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 137
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 4.024 11.575
Financijski prihodi - 137
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 4.024 11.575
Dobit ili gubitak razdoblja −4.024 −11.438
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −4.024 −11.438
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 89.817
Nematerijalna imovina - 89.560
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - 257
Kratkotrajna imovina 18.950 898.211
Potraživanja 200 -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 18.750 898.211
Ukupno aktiva 18.950 988.028

Solarna elektrana Deponija fosfogipsa d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb