KUŠINEC-TRANSPORT d.o.o. u stečaju

Cestovni prijevoz robe • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Laktec 50
Sveti Ivan Zelina

☎ +385 98 504 850

 

OIB13674428460

MBS080116044

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 34.194 34.464
Dobit (neto) 18 −49.216
Imovina 145.540 116.303
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 346 848
2021 2022
Prihodi 257.642 259.672
Dobit (neto) 137 −370.823
Imovina 1.096.578 876.285
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 2.609 6.393

Vlasnici i uprava

Božo Kušinec član društva
Marica Kušinec član društva
Neven Kušinec član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

KUŠINEC-TRANSPORT d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 30.348 2.073 24.895 34.194 34.464
Poslovni prihodi 30.348 2.073 24.895 34.194 34.464
Poslovni rashodi 41.009 6.575 42.933 33.086 83.681
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 210 - - 979 -
Ukupni rashodi 41.219 6.575 42.933 34.065 83.681
Dobit ili gubitak razdoblja −10.870 −4.502 −18.037 18 −49.216
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −10.870 −4.502 −18.037 129 −49.216
Porez na dobit - - - 110 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 129.845 69.788 69.788 65.296 28.322
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 129.845 69.788 69.788 65.296 28.322
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 57.015 55.369 67.887 80.244 87.980
Potraživanja 5.920 19.136 25.452 24.220 24.142
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.160 5.563 5.851 3.256 3.286
Ukupno aktiva 186.861 125.157 137.675 145.540 116.303
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 228.662 15.622 187.578 257.642 259.672
Poslovni prihodi 228.662 15.622 187.578 257.642 259.672
Poslovni rashodi 308.983 49.546 323.481 249.292 630.495
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 1.584 - - 7.378 -
Ukupni rashodi 310.567 49.546 323.481 256.670 630.495
Dobit ili gubitak razdoblja −81.905 −33.924 −135.903 137 −370.823
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −81.905 −33.924 −135.903 972 −370.823
Porez na dobit - - - 835 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 978.322 525.819 525.819 491.979 213.399
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 978.322 525.819 525.819 491.979 213.399
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 429.584 417.183 511.495 604.599 662.886
Potraživanja 44.606 144.185 191.772 182.491 181.903
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 8.745 41.915 44.088 24.535 24.764
Ukupno aktiva 1.407.906 943.002 1.037.314 1.096.578 876.285

KUŠINEC-TRANSPORT usluge u prijevozu i trgovina d.o.o. u stečaju Sveti Ivan Zelina