SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA d.o.o. u stečaju

Proizvodnja ostalog namještaja • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −338 −98.712
Imovina 3.509 974
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −2.550 −743.751
Imovina 26.441 7.341
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

SNAIDERO RINO S.P.A. jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.396 3.526 1.078 - -
Poslovni prihodi 1.396 3.526 1.078 - -
Poslovni rashodi 2.356 1.313 267 338 98.712
Financijski prihodi 0 - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 2.356 1.313 267 338 98.712
Dobit ili gubitak razdoblja −959 2.212 811 −338 −98.712
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −959 2.212 811 −338 −98.712
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.036 2.968 3.779 3.509 974
Potraživanja 8 - - 3 -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.027 2.968 3.779 3.505 974
Ukupno aktiva 1.036 2.968 3.779 3.509 974
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 10.523 26.568 8.125 - -
Poslovni prihodi 10.522 26.568 8.125 - -
Poslovni rashodi 17.755 9.898 2.013 2.550 743.751
Financijski prihodi 1 - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 17.755 9.898 2.013 2.550 743.751
Dobit ili gubitak razdoblja −7.232 16.670 6.112 −2.550 −743.751
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −7.232 16.670 6.112 −2.550 −743.751
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7.808 22.366 28.479 26.441 7.341
Potraživanja 67 - - 30 -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 7.741 22.366 28.479 26.411 7.341
Ukupno aktiva 7.808 22.366 28.479 26.441 7.341

SLAVONSKA DRVNA INDUSTRIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge u stečaju Lipovljani