STONE BRIDGE j.d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica kneza Trpimira 10
Sisak

☎ +385 98 174 0089

 

OIB01883709088

MBS081031339

Pošalji e-mail
2020 2023
Prihodi 19.476 0
Dobit (neto) −10.256 0
Imovina 20.765 20.764
Zaposleni 1 0
Prosječna plaća 532 -

Vlasnici i uprava

Hrvoje Mikočević jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

STONE BRIDGE j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2023
Ukupni prihodi 56.605 51.917 52.067 19.476 0
Poslovni prihodi 56.605 51.917 44.768 15.596 0
Poslovni rashodi 54.083 50.828 50.556 29.450 0
Financijski prihodi 0 0 7.300 3.880 0
Financijski rashodi 0 0 0 282 0
Ukupni rashodi 54.083 50.828 50.556 29.732 0
Dobit ili gubitak razdoblja 2.219 959 1.300 −10.256 0
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.522 1.090 1.511 −10.256 0
Porez na dobit 303 131 211 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 0 0 0 19.292
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 0 0 19.292
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 18.699 14.331 9.709 20.765 1.472
Potraživanja 47 149 0 1.458 1.458
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 1.454 613 1.345 14 14
Ukupno aktiva 18.699 14.331 9.709 20.765 20.764

STONE BRIDGE j.d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Sisak