SEPARATUS d.o.o. u stečaju

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Ivana Zovka 22
Zagreb

☎ +385 99 317 8310

 

OIB74999792664

MBS080657727

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 148.252 167.780
Dobit (neto) 7.687 5.771
Imovina 401.886 381.109
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 451 456
2021 2022
Prihodi 1.117.009 1.264.142
Dobit (neto) 57.919 43.483
Imovina 3.028.013 2.871.470
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 3.400 3.437

Vlasnici i uprava

Romana Bronić jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

SEPARATUS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 167.622 237.073 289.053 148.252 167.780
Poslovni prihodi 167.546 237.073 275.892 143.948 167.780
Poslovni rashodi 157.818 227.756 290.841 138.733 158.470
Financijski prihodi 75 - 13.161 4.303 -
Financijski rashodi 8.568 6.362 2.840 573 2.441
Ukupni rashodi 166.387 234.119 293.681 139.307 160.912
Dobit ili gubitak razdoblja 192 1.750 −4.628 7.687 5.771
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.235 2.954 −4.628 8.945 6.868
Porez na dobit 1.042 1.203 - 1.258 1.097
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 304.910 375.414 229.648 174.927 109.284
Nematerijalna imovina - - 57.372 28.010 15.320
Materijalna imovina 290.684 361.189 158.050 132.690 79.738
Financijska imovina 14.225 14.225 14.225 14.225 14.225
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 178.216 99.991 195.850 226.959 271.824
Potraživanja 100.727 45.153 137.998 124.046 186.759
Financijska imovina 77.486 54.838 57.829 88.687 84.863
Novac u banci i blagajni 2 - 21 14.225 201
Ukupno aktiva 483.127 475.406 425.499 401.886 381.109
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.262.953 1.786.227 2.177.872 1.117.009 1.264.142
Poslovni prihodi 1.262.382 1.786.227 2.078.709 1.084.583 1.264.142
Poslovni rashodi 1.189.084 1.716.029 2.191.342 1.045.288 1.193.997
Financijski prihodi 571 - 99.163 32.426 -
Financijski rashodi 64.562 47.941 21.400 4.321 18.395
Ukupni rashodi 1.253.646 1.763.970 2.212.742 1.049.609 1.212.392
Dobit ili gubitak razdoblja 1.449 13.190 −34.870 57.919 43.483
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.307 22.257 −34.870 67.400 51.750
Porez na dobit 7.858 9.067 - 9.481 8.267
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.297.347 2.828.564 1.730.288 1.317.988 823.406
Nematerijalna imovina - - 432.274 211.047 115.433
Materijalna imovina 2.190.165 2.721.382 1.190.832 999.759 600.791
Financijska imovina 107.182 107.182 107.182 107.182 107.182
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.342.774 753.386 1.475.635 1.710.025 2.048.064
Potraživanja 758.933 340.207 1.039.751 934.625 1.407.143
Financijska imovina 583.822 413.179 435.719 668.219 639.405
Novac u banci i blagajni 19 - 165 107.181 1.516
Ukupno aktiva 3.640.121 3.581.950 3.205.923 3.028.013 2.871.470

SEPARATUS d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija u stečaju Zagreb