BUP d.o.o. u stečaju

Proizvodnja piva
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Sv. Ivan 6
Buzet

☎ +385 91 203 0109

 

OIB52397973635

MBS040028015

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 25 0
Dobit (neto) −1.012 −123
Imovina 5.790.741 5.796.590
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 194 5
Dobit (neto) −7.632 −933
Imovina 43.630.344 43.674.413
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

BAVARIA ADRIA d.o.o. u stečaju jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BUP d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 42.596 39 18 25 0
Poslovni prihodi 40.858 - - - -
Poslovni rashodi 61.074 3.877 38.554 1.038 124
Financijski prihodi 1.738 39 18 25 0
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 61.074 3.877 38.554 1.038 124
Dobit ili gubitak razdoblja −18.477 −3.838 −38.536 −1.012 −123
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −18.477 −3.838 −38.536 −1.012 −123
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.539.285 3.419.881 3.409.931 3.374.840 3.374.840
Nematerijalna imovina 401.520 401.520 401.520 401.520 401.520
Materijalna imovina 2.350.891 2.350.891 2.350.891 2.350.891 2.350.891
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 540.565 421.162 411.211 376.120 376.120
Kratkotrajna imovina 2.203.324 2.317.459 2.271.295 2.306.469 2.312.317
Potraživanja 2.052.075 2.117.678 1.912.919 1.881.682 1.801.908
Financijska imovina 690 690 291 291 291
Novac u banci i blagajni 150.366 198.898 357.891 424.341 509.964
Ukupno aktiva 5.852.042 5.846.774 5.790.660 5.790.741 5.796.590
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 320.947 295 136 194 5
Poslovni prihodi 307.850 - - - -
Poslovni rashodi 460.169 29.218 290.492 7.826 938
Financijski prihodi 13.097 295 136 194 5
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 460.169 29.218 290.492 7.826 938
Dobit ili gubitak razdoblja −139.222 −28.923 −290.356 −7.632 −933
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −139.222 −28.923 −290.356 −7.632 −933
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 26.666.744 25.767.100 25.692.128 25.427.732 25.427.732
Nematerijalna imovina 3.025.257 3.025.257 3.025.257 3.025.257 3.025.257
Materijalna imovina 17.712.792 17.712.792 17.712.792 17.712.792 17.712.792
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 4.072.892 3.173.246 3.098.276 2.833.879 2.833.879
Kratkotrajna imovina 16.600.948 17.460.902 17.113.076 17.378.092 17.422.158
Potraživanja 15.461.360 15.955.651 14.412.893 14.177.538 13.576.481
Financijska imovina 5.200 5.200 2.200 2.200 2.200
Novac u banci i blagajni 1.132.939 1.498.602 2.696.533 3.197.204 3.842.328
Ukupno aktiva 44.092.216 44.052.524 43.629.728 43.630.344 43.674.413

BUP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju piva i trgovinu u stečaju Buzet