MIRO FASADERSTVO j.d.o.o. u stečaju

Fasadni i štukaturski radovi • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vukanovec 18/B
Vukanovec

☎ +385 99 645 2128

 

OIB22420387550

MBS070172176

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 26.954 85.533
Dobit (neto) −3.097 1.704
Imovina 20.582 42.182
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 519 561
2021 2022
Prihodi 203.091 644.450
Dobit (neto) −23.338 12.845
Imovina 155.082 317.827
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 3.917 4.228

Vlasnici i uprava

Tjaša Krnjak jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

MIRO FASADERSTVO j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 10.153 109.210 26.954 85.533
Poslovni prihodi 10.148 108.965 26.656 85.129
Poslovni rashodi 9.741 94.094 30.031 83.325
Financijski prihodi 4 245 298 403
Financijski rashodi 366 335 20 502
Ukupni rashodi 10.108 94.430 30.052 83.828
Dobit ili gubitak razdoblja 17 13.006 −3.097 1.704
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 45 14.779 −3.097 1.704
Porez na dobit 27 1.773 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - 9.622
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - 9.622
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 5.083 18.014 20.582 32.560
Potraživanja 4 3.069 669 1.619
Financijska imovina 2.674 14.634 19.249 28.411
Novac u banci i blagajni 15 310 663 2.530
Ukupno aktiva 5.083 18.014 20.582 42.182
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 76.500 822.848 203.091 644.450
Poslovni prihodi 76.465 821.000 200.841 641.411
Poslovni rashodi 73.399 708.958 226.274 627.816
Financijski prihodi 35 1.848 2.250 3.039
Financijski rashodi 2.760 2.531 155 3.789
Ukupni rashodi 76.159 711.489 226.429 631.605
Dobit ili gubitak razdoblja 131 97.996 −23.338 12.845
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 341 111.359 −23.338 12.845
Porez na dobit 210 13.363 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - 72.497
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - 72.497
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 38.303 135.730 155.082 245.330
Potraživanja 35 23.128 5.043 12.204
Financijska imovina 20.151 110.265 145.039 214.063
Novac u banci i blagajni 117 2.337 5.000 19.063
Ukupno aktiva 38.303 135.730 155.082 317.827

MIRO FASADERSTVO jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Vukanovec