PLIMA OBUĆA d.o.o. u stečaju

Proizvodnja obuće • osnovano 2013. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zagrebačka ulica 94
Varaždin

☎ +385 42 210 511

 

OIB25609180496

MBS070116152

2021 2022
Prihodi 269.611 2
Dobit (neto) −42.546 −8
Imovina 1.545 1.517
Zaposleni 24 -
Prosječna plaća 559 -
2021 2022
Prihodi 2.031.391 16
Dobit (neto) −320.569 −67
Imovina 11.643 11.433
Zaposleni 24 -
Prosječna plaća 4.214 -

Vlasnici i uprava

Mihaela Cestar jedini osnivač d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

PLIMA OBUĆA d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 352.044 362.562 360.622 269.611 2
Poslovni prihodi 352.044 362.562 360.619 269.599 -
Poslovni rashodi 374.060 394.593 396.494 309.119 -
Financijski prihodi 0 0 2 12 2
Financijski rashodi 432 863 1.074 3.039 11
Ukupni rashodi 374.493 395.457 397.568 312.158 11
Dobit ili gubitak razdoblja −22.448 −32.894 −36.946 −42.546 −8
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −22.448 −32.894 −36.946 −42.546 −8
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.545 665 389 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.545 665 389 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 498 1.364 527 1.545 1.517
Potraživanja 399 901 318 1.422 1.355
Financijska imovina - 106 108 122 162
Novac u banci i blagajni 98 356 100 - -
Ukupno aktiva 2.043 2.030 916 1.545 1.517
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.652.483 2.731.730 2.717.109 2.031.391 16
Poslovni prihodi 2.652.480 2.731.726 2.717.090 2.031.298 -
Poslovni rashodi 2.818.362 2.973.068 2.987.386 2.329.060 -
Financijski prihodi 3 4 19 93 16
Financijski rashodi 3.259 6.507 8.094 22.900 83
Ukupni rashodi 2.821.621 2.979.575 2.995.480 2.351.960 83
Dobit ili gubitak razdoblja −169.138 −247.845 −278.371 −320.569 −67
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −169.138 −247.845 −278.371 −320.569 −67
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 11.644 5.015 2.936 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 11.644 5.015 2.936 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.754 10.281 3.973 11.643 11.433
Potraživanja 3.010 6.793 2.399 10.717 10.210
Financijska imovina - 804 820 926 1.223
Novac u banci i blagajni 744 2.684 754 - -
Ukupno aktiva 15.398 15.296 6.909 11.643 11.433

PLIMA OBUĆA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju obuće u stečaju Varaždin