ENKAR SOL d.o.o.

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n. • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Stanka Vraza 25
Varaždin

☎ +385 42 660 987

 

OIB82789919991

MBS070182073

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.248 4.329
Dobit (neto) −1.316 −873
Imovina 430.571 507.627
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 9.405 32.624
Dobit (neto) −9.922 −6.578
Imovina 3.244.143 3.824.720
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Alan Perl član društva
Alem Ćorić član društva
Andrej Bulat član društva
Anđelka Markulin član društva
Ante Barić član društva
Branko Udovč član društva
Damir Bočkal član društva
David Volarić član društva
Dejan Perhat član društva
Dejan Tomić član društva
Dorian Granoša član društva
Dubravko Murgić član društva
e-keepa d.o.o. član društva
Franjo Jurković član društva
Hrvoje Ehman član društva
Hrvoje Rihtarić član društva
Igor Ključariček član društva
Iva Taiber član društva
Ivan Katanić član društva
Ivan Magdić član društva
Ivan Polašek član društva
Ivan Sobota član društva
Ivan Višić član društva
Ivo Čović član društva
Jadranko Baburek član društva
Josip Bogdanović član društva
Josip Mijaković član društva
Josip Stopić član društva
Julije Jauk član društva
Katarina Petković član društva
Lara Granoša član društva
Marina Sumajstorčić član društva
Mladen Hus član društva
Nikica Gotovac član društva
Nikica Žunić član društva
Niko Vujević član društva
Nikola Dujmović član društva
Nino Barčanac član društva
Petar Petrović član društva
Predrag Kozulić član društva
Rada Danyi član društva
Ranka Puškarić-Vunderl član društva
Ratko Matotek član društva
Robert Đuras član društva
Sanja Bogunović Krnetić član društva
Stipe Nenadić član društva
Stjepan Bošnjaković član društva
Tomislav Hoborka član društva
Tomislav Plavec član društva
Tomislav Rosić član društva
Vedran Brničević član društva
Vedran Kirinčić član društva
Zdravko Kuzmić član društva
Zorka Petković član društva
Zvonimir Majstorović član društva
Željko Granoša član društva
Milan Horvat direktor

ENKAR SOL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 1.248 4.329
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 2.151 5.202
Financijski prihodi 1.248 4.329
Financijski rashodi 413 -
Ukupni rashodi 2.565 5.202
Dobit ili gubitak razdoblja −1.316 −873
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.316 −873
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 299.429 344.820
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina 299.429 344.820
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 131.142 162.807
Potraživanja 1.246 2.921
Financijska imovina 124.852 159.877
Novac u banci i blagajni 5.043 7
Ukupno aktiva 430.571 507.627
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 9.405 32.624
Poslovni prihodi - -
Poslovni rashodi 16.211 39.202
Financijski prihodi 9.405 32.624
Financijski rashodi 3.116 -
Ukupni rashodi 19.327 39.202
Dobit ili gubitak razdoblja −9.922 −6.578
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −9.922 −6.578
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.256.050 2.598.050
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina 2.256.050 2.598.050
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 988.093 1.226.670
Potraživanja 9.390 22.014
Financijska imovina 940.700 1.204.600
Novac u banci i blagajni 38.003 56
Ukupno aktiva 3.244.143 3.824.720

ENKAR SOL društvo s ograničenom odgovornošću za ulaganje u energetski sektor Varaždin