FARVE PRO INVEST d.o.o.

Djelatnosti upravljanja fondovima • osnovano 2010. godine
Kontakt Vlasnici

Kontakt

Gradišćanska ulica 34
Zagreb

OIB32697869602

MBS080746789

Vlasnici i uprava

Mladen Gobin predsjednik nadzornog odbora, član društva
Krešimir Rukavina zamjenik predsjednika nadzornog odbora, član društva
Dušan Banović član nadzornog odbora
Alen Runac član društva
Andrej Grobler član društva
Biljana Obadić član društva
Bojan Rijavec član društva
BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO "ADVANTIS BROKER" A.D. BANJA LUKA član društva
Damir Lesničar član društva
Damir Zec član društva
Damjan Gemović član društva
Davor Žilić član društva
Dejan Tomić član društva
Denis Sablić član društva
Dragutin Sokačić član društva
Dubravko Murgić član društva
Haris Boko član društva
Igor Jakovljević član društva
Igor Ključariček član društva
Ivan Magdić član društva
Jasminko Balenović član društva
Josipa Živko član društva
Marijana Galović član društva, predsjednik uprave
Mario Klaus član društva
Matija Hranić član društva
Miško Ivić član društva
Patrick Franolić član društva
Plamenka Sesartić Bronić član društva
Ratko Matotek član društva
Renata Fućak član društva
Renato Podbojec član društva
Robert Bosilj član društva
Robert Pizek član društva
Tomislav Ilić član društva
Tomislav Kufrin član društva
Tomislav Peharda član društva
Vedran Sokač član društva
Vlatka Svedružić član društva
Željko Brnetić član društva
Željko Granoša član društva
Marko Petras član uprave