Siget PVC stolarija j.d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rebro 31/C
Sesvete

☎ +385 99 481 2757

 

OIB54129716122

MBS081240777

2022 2023
Prihodi 57.838 51.785
Dobit (neto) −1.546 −995
Imovina 43.928 29.762
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 870 870

Vlasnici i uprava

Maja Zelenika Magdić jedini osnivač j.d.o.o
Ivan Magdić direktor

Siget PVC stolarija j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 25.563 60.620 93.127 57.838 51.785
Poslovni prihodi 25.563 60.620 93.127 57.838 51.785
Poslovni rashodi 24.264 57.590 90.282 58.467 51.979
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 366 892 2.070 918 801
Ukupni rashodi 24.630 58.482 92.351 59.385 52.781
Dobit ili gubitak razdoblja 821 1.882 698 −1.546 −995
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 933 2.138 775 −1.546 −995
Porez na dobit 112 257 78 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.968 0 17.119 15.920 15.920
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 0 17.119 15.920 15.920
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 6.968 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 9.235 19.218 13.361 25.840 13.842
Potraživanja 4.532 2.847 2.190 6.089 1.600
Financijska imovina 348 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 1.303 8.177 2.821 2.429 654
Ukupno aktiva 16.203 19.218 30.480 43.928 29.762

Siget PVC stolarija j.d.o.o. za usluge Sesvete