Siget PVC stolarija j.d.o.o.

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rebro 31/C
Sesvete

☎ +385 99 481 2757

 

OIB54129716122

MBS081240777

2021 2022
Prihodi 93.126 57.838
Dobit (neto) 697 −1.546
Imovina 30.479 43.927
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 875 870
2021 2022
Prihodi 701.665 435.784
Dobit (neto) 5.259 −11.650
Imovina 229.650 330.975
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 6.600 6.560

Vlasnici i uprava

Maja Zelenika Magdić jedini osnivač j.d.o.o
Ivan Magdić direktor

Siget PVC stolarija j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 25.562 60.620 93.126 57.838
Poslovni prihodi 25.562 60.620 93.126 57.838
Poslovni rashodi 24.264 57.590 90.281 58.467
Financijski prihodi - - - -
Financijski rashodi 365 891 2.069 917
Ukupni rashodi 24.630 58.481 92.351 59.384
Dobit ili gubitak razdoblja 820 1.881 697 −1.546
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 932 2.138 775 −1.546
Porez na dobit 111 256 77 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.967 - 17.118 15.920
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - 17.118 15.920
Financijska imovina - - - -
Potraživanja 6.967 - - -
Kratkotrajna imovina 9.235 19.217 13.361 25.839
Potraživanja 4.531 2.846 2.189 6.088
Financijska imovina 347 - - -
Novac u banci i blagajni 1.303 8.176 2.820 2.428
Ukupno aktiva 16.203 19.217 30.479 43.927
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 192.602 456.743 701.665 435.784
Poslovni prihodi 192.602 456.743 701.665 435.784
Poslovni rashodi 182.818 433.912 680.227 440.520
Financijski prihodi - - - -
Financijski rashodi 2.757 6.720 15.595 6.914
Ukupni rashodi 185.575 440.632 695.822 447.434
Dobit ili gubitak razdoblja 6.184 14.178 5.259 −11.650
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.027 16.111 5.843 −11.650
Porez na dobit 843 1.933 584 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 52.500 - 128.980 119.952
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - 128.980 119.952
Financijska imovina - - - -
Potraživanja 52.500 - - -
Kratkotrajna imovina 69.582 144.795 100.670 194.689
Potraživanja 34.146 21.450 16.500 45.874
Financijska imovina 2.622 - - -
Novac u banci i blagajni 9.821 61.609 21.252 18.300
Ukupno aktiva 122.082 144.795 229.650 330.975

Siget PVC stolarija j.d.o.o. za usluge Sesvete