M-INVESTA d.o.o. Čakovec

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 256.765 306.765
Dobit (neto) 29.420 75.050
Imovina 377.161 219.156
Zaposleni 10 8
Prosječna plaća 636 649
2021 2022
Prihodi 1.934.599 2.311.327
Dobit (neto) 221.668 565.467
Imovina 2.841.723 1.651.233
Zaposleni 10 8
Prosječna plaća 4.799 4.893

Vlasnici i uprava

Ratko Matotek jedini član d.o.o, direktor, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Hrvoje Matotek direktor, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača

M-INVESTA d.o.o. Čakovec GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 339.498 321.721 275.352 256.765 306.765
Poslovni prihodi 330.465 262.458 247.754 232.183 283.169
Poslovni rashodi 264.812 239.216 213.554 223.271 222.216
Financijski prihodi 9.032 59.262 27.598 24.581 23.596
Financijski rashodi 30 - - 413 11
Ukupni rashodi 264.842 239.216 213.554 223.684 222.228
Dobit ili gubitak razdoblja 63.789 71.539 54.890 29.420 75.050
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 74.655 82.505 61.798 33.080 84.536
Porez na dobit 10.866 10.966 6.908 3.660 9.486
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 69.764 48.479 40.004 47.683 42.111
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 68.436 47.152 38.677 46.356 40.783
Financijska imovina 1.327 1.327 1.327 1.327 1.327
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 259.417 246.325 303.879 329.477 177.045
Potraživanja 55.776 52.897 41.255 37.657 43.540
Financijska imovina 66.361 66.361 66.361 68.259 2.389
Novac u banci i blagajni 137.279 127.067 196.263 223.561 131.115
Ukupno aktiva 329.181 294.804 343.884 377.161 219.156
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.557.951 2.424.013 2.074.645 1.934.599 2.311.327
Poslovni prihodi 2.489.895 1.977.496 1.866.706 1.749.390 2.133.542
Poslovni rashodi 1.995.230 1.802.375 1.609.024 1.682.241 1.674.293
Financijski prihodi 68.056 446.517 207.939 185.209 177.785
Financijski rashodi 229 - - 3.113 90
Ukupni rashodi 1.995.459 1.802.375 1.609.024 1.685.354 1.674.383
Dobit ili gubitak razdoblja 480.621 539.012 413.569 221.668 565.467
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 562.492 621.638 465.621 249.245 636.944
Porez na dobit 81.871 82.626 52.052 27.577 71.477
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 525.637 365.268 301.413 359.275 317.287
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 515.637 355.268 291.413 349.275 307.287
Financijska imovina 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.954.581 1.855.940 2.289.583 2.482.448 1.333.946
Potraživanja 420.251 398.553 310.838 283.727 328.056
Financijska imovina 500.000 500.000 500.000 514.300 18.000
Novac u banci i blagajni 1.034.330 957.387 1.478.745 1.684.421 987.890
Ukupno aktiva 2.480.218 2.221.208 2.590.996 2.841.723 1.651.233

MEĐIMURJE-INVESTA društvo s ograničenom odgovornošću Čakovec