Capital Experience d.o.o.

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n. • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 7.299 36.060
Dobit (neto) −3.779 3.766
Imovina 1.204 4.663
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 184 695
2021 2022
Prihodi 55.000 271.697
Dobit (neto) −28.474 28.382
Imovina 9.076 35.140
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 1.393 5.239

Vlasnici i uprava

Bruno Cebović član društva
Filip Horvat član društva
KARFIJAM d.o.o. član društva
Karlo Cebović član društva, direktor

Capital Experience d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 7.299 36.060
Poslovni prihodi 7.299 36.052
Poslovni rashodi 11.078 32.293
Financijski prihodi - 8
Financijski rashodi - 0
Ukupni rashodi 11.078 32.293
Dobit ili gubitak razdoblja −3.779 3.766
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −3.779 3.766
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 1.204 4.663
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 1.204 4.663
Ukupno aktiva 1.204 4.663
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 55.000 271.697
Poslovni prihodi 55.000 271.634
Poslovni rashodi 83.474 243.313
Financijski prihodi - 63
Financijski rashodi - 2
Ukupni rashodi 83.474 243.315
Dobit ili gubitak razdoblja −28.474 28.382
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −28.474 28.382
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - -
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - -
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 9.076 35.140
Potraživanja - -
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 9.076 35.140
Ukupno aktiva 9.076 35.140

Capital Experience d.o.o. za poslovno savjetovanje Varaždin