DT LOGISTICS d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Turnić 16
Rijeka

☎ +385 51 492 466

 

OIB43159574189

MBS040426889

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 39.912 55.605
Dobit (neto) 32.933 23.770
Imovina 39.609 26.776
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 56 90
2021 2022
Prihodi 300.723 418.959
Dobit (neto) 248.140 179.101
Imovina 298.435 201.746
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 425 679

Vlasnici i uprava

Dejan Tomić jedini osnivač d.o.o, član uprave

DT LOGISTICS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 39.912 55.605
Poslovni prihodi 39.810 55.600
Poslovni rashodi 3.177 27.934
Financijski prihodi 102 4
Financijski rashodi 94 273
Ukupni rashodi 3.271 28.207
Dobit ili gubitak razdoblja 32.933 23.770
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 36.640 27.397
Porez na dobit 3.707 3.626
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 3.370
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - 3.370
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 39.609 23.406
Potraživanja 7.635 12.147
Financijska imovina - 888
Novac u banci i blagajni 31.973 10.369
Ukupno aktiva 39.609 26.776
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 300.723 418.959
Poslovni prihodi 299.954 418.925
Poslovni rashodi 23.941 210.476
Financijski prihodi 769 34
Financijski rashodi 711 2.057
Ukupni rashodi 24.652 212.533
Dobit ili gubitak razdoblja 248.140 179.101
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 276.071 206.426
Porez na dobit 27.931 27.325
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 25.392
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina - 25.392
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 298.435 176.354
Potraživanja 57.533 91.525
Financijska imovina - 6.698
Novac u banci i blagajni 240.902 78.131
Ukupno aktiva 298.435 201.746

DT LOGISTICS društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje iz ekonomije, trgovine i logistike Rijeka