RIBILI, d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1995. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Svetog Jurja 18
Rijeka

☎ +385 52 363 524

 

OIB13941541444

MBS040131809

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.428.852 3.538.546
Dobit (neto) 14.965 16.569
Imovina 1.620.841 1.875.362
Zaposleni 22 26
Prosječna plaća 761 984
2021 2022
Prihodi 18.300.188 26.661.181
Dobit (neto) 112.754 124.843
Imovina 12.212.228 14.129.916
Zaposleni 22 26
Prosječna plaća 5.736 7.414

Vlasnici i uprava

Marijana Lelas Tomić član društva, član uprave
Nevenko Turković član društva, član uprave
Dejan Tomić član uprave

RIBILI, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.243.012 2.345.189 1.803.267 2.428.852 3.538.546
Poslovni prihodi 2.205.331 2.334.593 1.785.730 2.423.076 3.533.326
Poslovni rashodi 2.182.651 2.291.405 1.763.561 2.387.812 3.489.261
Financijski prihodi 37.680 10.595 17.536 5.775 5.220
Financijski rashodi 40.343 33.806 38.994 26.074 28.675
Ukupni rashodi 2.222.994 2.325.212 1.802.556 2.413.887 3.517.936
Dobit ili gubitak razdoblja 11.984 10.509 711 14.965 16.569
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20.017 19.977 711 14.965 20.609
Porez na dobit 8.032 9.467 - - 4.040
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 569.144 480.102 375.291 437.140 605.696
Nematerijalna imovina - 24.521 24.443 60.857 74.343
Materijalna imovina 242.380 325.247 348.193 373.628 525.623
Financijska imovina 326.763 130.333 2.654 2.654 5.730
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 739.854 821.492 773.405 987.545 1.048.838
Potraživanja 370.109 575.773 430.633 550.087 411.936
Financijska imovina 57.070 - - 13.272 -
Novac u banci i blagajni 63.213 90.865 83.296 26.103 47.656
Ukupno aktiva 1.413.329 1.557.528 1.535.494 1.620.841 1.875.362
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.899.976 17.669.828 13.586.721 18.300.188 26.661.181
Poslovni prihodi 16.616.070 17.589.998 13.454.590 18.256.668 26.621.845
Poslovni rashodi 16.445.185 17.264.596 13.287.556 17.990.976 26.289.842
Financijski prihodi 283.906 79.830 132.131 43.519 39.336
Financijski rashodi 303.968 254.715 293.806 196.458 216.053
Ukupni rashodi 16.749.153 17.519.312 13.581.362 18.187.432 26.505.895
Dobit ili gubitak razdoblja 90.299 79.181 5.359 112.754 124.843
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 150.823 150.517 5.359 112.754 155.286
Porez na dobit 60.524 71.336 - - 30.443
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.288.218 3.617.335 2.827.636 3.293.638 4.563.621
Nematerijalna imovina - 184.758 184.172 458.534 560.140
Materijalna imovina 1.826.218 2.450.577 2.623.464 2.815.104 3.960.308
Financijska imovina 2.462.000 982.000 20.000 20.000 43.173
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.574.437 6.189.538 5.827.222 7.440.662 7.902.470
Potraživanja 2.788.588 4.338.164 3.244.609 4.144.635 3.103.735
Financijska imovina 430.000 - - 100.000 -
Novac u banci i blagajni 476.285 684.626 627.596 196.680 359.065
Ukupno aktiva 10.648.730 11.735.196 11.569.185 12.212.228 14.129.916

RIBILI društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću Rijeka