TRANS EURO GROUP d.o.o. u stečaju

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Mavrinci 2
Čavle

☎ +385 51 212 766

 

OIB02559732623

MBS040404050

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 118.227 14.617
Dobit (neto) 11.547 −56.840
Imovina 102.064 45.715
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 992 1.003
2020 2021
Prihodi 890.787 110.133
Dobit (neto) 87.001 −428.263
Imovina 769.005 344.446
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 7.475 7.558

Vlasnici i uprava

Kapur Singh Nandra jedini član d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

TRANS EURO GROUP d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6.783 118.227 14.617
Poslovni prihodi 6.277 113.304 12.457
Poslovni rashodi 30.754 105.287 64.423
Financijski prihodi 506 4.923 2.159
Financijski rashodi 2.305 1.393 7.034
Ukupni rashodi 33.059 106.680 71.457
Dobit ili gubitak razdoblja −26.275 11.547 −56.840
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −26.275 11.547 −56.840
Porez na dobit - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 50.242 51.131 1.694
Nematerijalna imovina - - 897
Materijalna imovina 3.789 4.678 796
Financijska imovina 46.452 46.452 -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 9.538 50.933 44.021
Potraživanja 4.990 45.610 34.073
Financijska imovina 4.490 1.299 3.555
Novac u banci i blagajni 57 407 6.392
Ukupno aktiva 59.780 102.064 45.715
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021
Ukupni prihodi 51.113 890.787 110.133
Poslovni prihodi 47.295 853.694 93.864
Poslovni rashodi 231.721 793.288 485.397
Financijski prihodi 3.818 37.093 16.269
Financijski rashodi 17.368 10.498 52.999
Ukupni rashodi 249.089 803.786 538.396
Dobit ili gubitak razdoblja −197.976 87.001 −428.263
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −197.976 87.001 −428.263
Porez na dobit - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 378.549 385.250 12.764
Nematerijalna imovina - - 6.764
Materijalna imovina 28.549 35.250 6.000
Financijska imovina 350.000 350.000 -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 71.865 383.755 331.682
Potraživanja 37.600 343.651 256.728
Financijska imovina 33.831 9.792 26.792
Novac u banci i blagajni 434 3.073 48.162
Ukupno aktiva 450.414 769.005 344.446

TRANS EURO GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za otpremništvo i trgovinu u stečaju Čavle