POZITIVA FOOD j.d.o.o. u stečaju

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 106.195 136.001
Dobit (neto) −23.009 −65.513
Imovina 29.293 23.769
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 420 456
2021 2022
Prihodi 800.131 1.024.703
Dobit (neto) −173.367 −493.611
Imovina 220.712 179.091
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 3.170 3.436

Vlasnici i uprava

Emina Horvat jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

POZITIVA FOOD j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 185.994 192.429 118.210 106.195 136.001
Poslovni prihodi 185.994 192.429 118.210 106.195 136.001
Poslovni rashodi 181.061 205.293 142.753 128.910 201.252
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 656 578 295 262
Ukupni rashodi 181.061 205.949 143.332 129.205 201.514
Dobit ili gubitak razdoblja 4.341 −13.520 −25.122 −23.009 −65.513
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.933 −13.520 −25.122 −23.009 −65.513
Porez na dobit 591 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.387 21.209 21.454 22.036 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 12.387 21.209 21.454 22.036 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 16.299 5.221 10.285 7.257 23.769
Potraživanja 3.737 2.195 8.651 6.077 20.737
Financijska imovina 10.451 - - - -
Novac u banci i blagajni 154 66 - - 802
Ukupno aktiva 28.686 26.430 31.740 29.293 23.769
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.401.377 1.449.857 890.656 800.131 1.024.703
Poslovni prihodi 1.401.377 1.449.857 890.656 800.131 1.024.703
Poslovni rashodi 1.364.206 1.546.784 1.075.580 971.275 1.516.337
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 4.944 4.361 2.223 1.977
Ukupni rashodi 1.364.206 1.551.728 1.079.941 973.498 1.518.314
Dobit ili gubitak razdoblja 32.711 −101.871 −189.285 −173.367 −493.611
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 37.171 −101.871 −189.285 −173.367 −493.611
Porez na dobit 4.460 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 93.335 159.800 161.650 166.033 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 93.335 159.800 161.650 166.033 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 122.807 39.344 77.496 54.679 179.091
Potraživanja 28.163 16.539 65.188 45.791 156.247
Financijska imovina 78.750 - - - -
Novac u banci i blagajni 1.165 498 - - 6.044
Ukupno aktiva 216.142 199.144 239.146 220.712 179.091

POZITIVA FOOD jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Donji Kraljevec