POZITIVA FOOD j.d.o.o. u stečaju

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 106.196 136.001
Dobit (neto) −23.010 −65.513
Imovina 29.294 23.769
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 420 456

Vlasnici i uprava

Emina Horvat jedini član j.d.o.o
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

POZITIVA FOOD j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 185.995 192.429 118.210 106.196 136.001
Poslovni prihodi 185.995 192.429 118.210 106.196 136.001
Poslovni rashodi 181.061 205.294 142.754 128.910 201.253
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 656 579 295 262
Ukupni rashodi 181.061 205.950 143.333 129.205 201.515
Dobit ili gubitak razdoblja 4.341 −13.521 −25.122 −23.010 −65.513
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.933 −13.521 −25.122 −23.010 −65.513
Porez na dobit 592 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 12.388 21.209 21.455 22.036 0
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 12.388 21.209 21.455 22.036 0
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 16.299 5.222 10.285 7.257 23.769
Potraživanja 3.738 2.195 8.652 6.078 20.738
Financijska imovina 10.452 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 155 66 0 0 802
Ukupno aktiva 28.687 26.431 31.740 29.294 23.769

POZITIVA FOOD jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju Donji Kraljevec