KOMUSPROMET d.o.o. u stečaju

Oporaba posebno izdvojenih materijala
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Plano 0/BB
Trogir

☎ +385 91 984 5503

 

OIB75646042222

MBS060145095

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 505 -
Dobit (neto) −855 −1.061
Imovina 191.434 122.167
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 3.805 -
Dobit (neto) −6.444 −8.000
Imovina 1.442.362 920.469
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

KOMUSPROMET d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.366 - - 505 -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 866 1.139 1.184 1.360 1.061
Financijski prihodi 4.366 - - 505 -
Financijski rashodi 2.736 - - - -
Ukupni rashodi 3.602 1.139 1.184 1.360 1.061
Dobit ili gubitak razdoblja 764 −1.139 −1.184 −855 −1.061
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 764 −1.139 −1.184 −855 −1.061
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 126.785 126.785 126.785 126.785 57.518
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 126.785 126.785 126.785 126.785 57.518
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 67.607 66.534 65.416 64.648 64.648
Potraživanja 58.225 58.225 58.225 58.225 58.225
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.246 2.173 1.055 287 287
Ukupno aktiva 194.393 193.320 192.202 191.434 122.167
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 32.898 - - 3.805 -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 6.526 8.586 8.928 10.249 8.000
Financijski prihodi 32.898 - - 3.805 -
Financijski rashodi 20.615 - - - -
Ukupni rashodi 27.141 8.586 8.928 10.249 8.000
Dobit ili gubitak razdoblja 5.757 −8.586 −8.928 −6.444 −8.000
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5.757 −8.586 −8.928 −6.444 −8.000
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 955.269 955.269 955.269 955.269 433.374
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 955.269 955.269 955.269 955.269 433.374
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 509.388 501.306 492.882 487.093 487.095
Potraživanja 438.703 438.703 438.703 438.703 438.703
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 24.460 16.378 7.954 2.165 2.167
Ukupno aktiva 1.464.657 1.456.575 1.448.151 1.442.362 920.469

KOMUSPROMET trgovina i reciklaža d.o.o. u stečaju Trogir