BONAČIĆ SECURITY d.o.o. u stečaju

Djelatnosti privatne zaštite • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

D. Šimunovića 2/A
Split

☎ +385 21 462 169

 

OIB63135369237

MBS060110992

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 261.698 268.626
Dobit (neto) −26.233 −56.664
Imovina 55.143 70.681
Zaposleni 22 20
Prosječna plaća 501 546

Vlasnici i uprava

Dragica Bonačić član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BONAČIĆ SECURITY d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 484.159 276.042 288.335 261.698 268.626
Poslovni prihodi 457.785 276.042 288.334 260.914 268.626
Poslovni rashodi 737.991 279.006 270.817 285.787 325.061
Financijski prihodi 26.374 0 0 784 0
Financijski rashodi 809.471 143.108 0 2.144 230
Ukupni rashodi 1.547.462 422.113 270.817 287.931 325.290
Dobit ili gubitak razdoblja −1.063.303 −146.071 17.518 −26.233 −56.664
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.063.303 −146.071 17.518 −26.233 −56.664
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.200 1.940 2.026 3.483 3.421
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 1.944 1.542 1.628 3.483 3.421
Financijska imovina 2.256 398 398 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 220.272 65.605 77.805 51.661 66.597
Potraživanja 81.531 63.371 64.816 51.472 65.703
Financijska imovina 132.311 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 6.430 2.234 12.989 189 893
Ukupno aktiva 224.472 67.545 79.831 55.143 70.681

BONAČIĆ SECURITY za zaštitu osoba i imovine, društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Split