BONAČIĆ SECURITY d.o.o. u stečaju

Djelatnosti privatne zaštite • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

D. Šimunovića 2/A
Split

☎ +385 21 462 169

 

OIB63135369237

MBS060110992

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 261.697 268.626
Dobit (neto) −26.233 −56.664
Imovina 55.143 70.681
Zaposleni 22 20
Prosječna plaća 501 546
2021 2022
Prihodi 1.971.761 2.023.963
Dobit (neto) −197.656 −426.938
Imovina 415.478 532.547
Zaposleni 22 20
Prosječna plaća 3.779 4.115

Vlasnici i uprava

Dragica Bonačić član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

BONAČIĆ SECURITY d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 484.158 276.042 288.334 261.697 268.626
Poslovni prihodi 457.784 276.042 288.334 260.913 268.626
Poslovni rashodi 737.991 279.005 270.816 285.787 325.060
Financijski prihodi 26.374 - 0 783 -
Financijski rashodi 809.470 143.107 - 2.143 229
Ukupni rashodi 1.547.462 422.113 270.816 287.931 325.290
Dobit ili gubitak razdoblja −1.063.303 −146.071 17.517 −26.233 −56.664
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.063.303 −146.071 17.517 −26.233 −56.664
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.200 1.940 2.026 3.482 3.420
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.943 1.542 1.627 3.482 3.420
Financijska imovina 2.256 398 398 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 220.272 65.604 77.804 51.660 66.596
Potraživanja 81.530 63.371 64.816 51.471 65.703
Financijska imovina 132.311 - - - -
Novac u banci i blagajni 6.429 2.233 12.988 189 893
Ukupno aktiva 224.472 67.545 79.830 55.143 70.681
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.647.893 2.079.840 2.172.457 1.971.761 2.023.963
Poslovni prihodi 3.449.178 2.079.840 2.172.456 1.965.856 2.023.963
Poslovni rashodi 5.560.395 2.102.169 2.040.470 2.153.264 2.449.171
Financijski prihodi 198.715 - 1 5.905 -
Financijski rashodi 6.098.958 1.078.245 - 16.153 1.730
Ukupni rashodi 11.659.353 3.180.414 2.040.470 2.169.417 2.450.901
Dobit ili gubitak razdoblja −8.011.460 −1.100.574 131.987 −197.656 −426.938
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −8.011.460 −1.100.574 131.987 −197.656 −426.938
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 31.645 14.620 15.265 26.239 25.774
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 14.645 11.620 12.265 26.239 25.774
Financijska imovina 17.000 3.000 3.000 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.659.640 494.300 586.219 389.239 501.773
Potraživanja 614.295 477.469 488.357 387.814 495.042
Financijska imovina 996.900 - - - -
Novac u banci i blagajni 48.445 16.831 97.862 1.425 6.731
Ukupno aktiva 1.691.285 508.920 601.484 415.478 532.547

BONAČIĆ SECURITY za zaštitu osoba i imovine, društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju Split