UMO NEUROSCIENCE d.o.o.

Ulica Lavoslava Ružičke 2 — ☎ +385 91 252 9779 — Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju